Νόμιμος Πληθυσμός Δήμων ΑΣΔΑ
Για το σύνολο των Δήμων του ΑΣΔΑ παρατηρείται με βάση τα στατιστικά στοιχεία μια αύξηση του Νόμιμου πληθυσμού του κατά 0,1% περίπου. Πιο συγκεκριμένα, οι δημότες παρουσίασαν αύξηση από 425.822 το 2001, στο επίπεδο των 426.540 για το 2011 σύμφωνα με τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη τελευταία απογραφή από την ΕΛ.ΣΤΑΤ
Κατεβάστε στον υπολογιστή σας, σε μορφή .xls, τον πίνακα με τα στοιχεία κάνοντας κλίκ εδώ

*  Σημειώνεται ότι νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.