Νόμιμος Πληθυσμός Δήμου Χαϊδαρίου
Στο Δήμο Χαϊδαρίου, το ποσοστό του νόμιμου πληθυσμού μειώθηκε κατά το ποσοστό του 1%. Πιο συγκεκριμένα, οι δημότες το 2001 ήταν 36.878, ενώ το 2011 ήταν 36.541.

*  Σημειώνεται ότι νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.