Νόμιμος Πληθυσμός Δήμου Περιστερίου
Στο Δήμο Πετρούπολης, από το 2001 έως το 2011, οι δημότες αυξήθηκαν από 37.170 σε 42.282. Δηλαδή, σε αυτά τα χρόνια υπήρξε μια αύξηση της τάξεως του 14%.

*  Σημειώνεται ότι νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.