Νόμιμος Πληθυσμός Δήμου Περιστερίου
Στο Δήμο Περιστερίου, τη χρονική περίοδο 2001-2011 παρατηρείται μία μείωση του νόμιμου πληθυσμού της τάξεως του 2%. Πιο συγκεκριμένα, από 121.317 οι δημότες μειώθηκαν σε 118.883.

*  Σημειώνεται ότι νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.