Νόμιμος Πληθυσμός Δήμου Ιλίου
Στο Δήμο Ιλίου, το ποσοστό του νόμιμου πληθυσμού από το 2001 μέχρι το 2011 αυξήθηκε κατά 2%. Πιο συγκεκριμένα από 58.039, οι δημότες έγιναν 58.915.

*  Σημειώνεται ότι νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.