Νόμιμος Πληθυσμός Δήμου Φυλής
Στο Δήμο Φυλής, οι δημότες από 35.180 αυξήθηκαν σε 39.587. Δηλαδή τη χρονική περίοδο 2001-2011 υπήρξε μια αύξηση του νόμιμου πληθυσμού κατά 13%.
Πιο συγκεκριμένα για τις δημοτικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται ο Δήμος Φυλής παρατηρήθηκε:
Στη δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων, οι δημότες αυξήθηκαν από 24.891 σε 28.516, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 15%.
Στη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου, οι δημότες αυξήθηκαν από 7.466 σε 7.706, δηλαδή υπήρξε αύξηση 3%.
Στη δημοτική ενότητα Φυλής, οι δημότες αυξήθηκαν από 2.823 σε 3.365, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 19%.

*  Σημειώνεται ότι νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.