Νόμιμος Πληθυσμός Δήμου Αγ. Βαρβάρας
Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ο νόμιμος πληθυσμός από 25.129 που ήταν το 2001, μειώθηκαν σε 23.188 το 2011. Επομένως, παρατηρήθηκε μία μείωση της τάξεως του 8%.

*  Σημειώνεται ότι νόμιμος πληθυσμός κάθε δήμου ή κοινότητας είναι ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς στο εξωτερικό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.