Μόνιμος Πληθυσμός Δήμων ΑΣΔΑ
Γενικά για τον ΑΣΔΑ, αυτό που αξίζει να παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια αύξηση του πληθυσμού του από το 1991 μέχρι το 2001 από το επίπεδο των 505.187 στις 539.029 μονάδες. Αυτό μεταφράζεται σε μια αύξηση της τάξης του 6,7%. Συνεχίζοντας, για το 2001-2011 έχει καταγράφει μείωση κατά 0,63% και τα αντίστοιχα απόλυτα νούμερα γίνονται από 539.020 σε 535.640.Τελος αν ενδιαφερόμαστε για μια σύγκριση μεταξύ των απογραφών πληθυσμού του 1991 και 2011, καταλήγουμε, με βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ελ.Στατ σε μια αύξηση περίπου 6,07% του μόνιμου πληθυσμού του ΑΣΔΑ. Τέλος, οι μεταβολές για κάθε Δήμο ξεχωριστά παρουσιάζονται στα παρακάτω διαγράμματα.

*  Σημειώνεται ότι μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.