Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Φυλής
Στο Δήμο Φυλής, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 33.731. Το 2001 ήταν 39.137, ενώ το 2011 ήταν 45.965. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν 16,03%, από το 2001 έως το 2011 ήταν 17,44% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου 36,3%.
Πιο συγκεκριμένα για τις δημοτικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται ο Δήμος Φυλής παρατηρήθηκε:
Στη δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 21.925. Το 2001 ήταν 27.305, ενώ το 2011 ήταν 33.565. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν 24,5%, από το 2001 έως το 2011 ήταν περίπου 22,9% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου 53%.
Στη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 8.883. Το 2001 ήταν 9.130, ενώ το 2011 ήταν 9.454. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν 2,78%, από το 2001 έως το 2011 ήταν περίπου 3,5% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου 6,4%.
Στη δημοτική ενότητα Φυλής, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 2.923. Το 2001 ήταν 2.702, ενώ το 2011 ήταν 2.946. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν -7,56%, από το 2001 έως το 2011 ήταν 9,03% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου 0,79%.

*  Σημειώνεται ότι μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.