Δήμος Ζεφυριου Αττικης

'Ωρα: 02:36 Εγγεγραμμένοι: 4.973 Ψήφισαν: 4.225 Συμμετοχή: 84,96%
Ενσωμάτωση: 12 / 12 - 100,00% Έγκυρα: 3.893 Άκυρα/Λευκά: 332 Έδρες: 15

Υποψήφιος Ψήφοι % Έδρες
Ψήφοι % Έδρες
Παπαχρηστος Κων/Νος Ιωα 1.175 29,2 2
Ζερβας Αποστολος Μηνα απερχομενος δημαρχος 1.415 35,1 3
Παναγος Στεργιος Δημητρ 969 24,1 2
Βαδεβουλης Τριανταφυλλο 469 11,6 1
2.097 53,9 9
1.796 46,1 3
Ζερβας Αποστολος Μηνα   999 32,4 3
Παπαχρηστος Κων/νος Ιωα   943 30,5 2
Παναγος Στεργιος Δημητρ   604 19,6 2
1.545 52,4 9
1.406 47,6 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ DELTA SINGULAR