ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΔΑ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ
1. ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
2. ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΛΙΟΝ
3. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
4. ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΦΥΛΗΠνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.