Ο Ρόλος του ΑΣΔΑ στο σήμερα και το αύριο της Δυτικής Αθήνας

Αποτελεί παγκόσμια και διαχρονική διαπίστωση ότι οι αστικές περιοχές είναι η πρωταρχική πηγή δημιουργίας αγαθών και το κέντρο της κοινωνικής και πολιτιστικής δημιουργίας και ανάπτυξης μιας χώρας. Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί παγκόσμια διαπίστωση ότι οι αστικές περιοχές πλήττονται από προβλήματα που έχουν άμεσες και σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των κατοίκων αυτών των περιοχών.

Τα σημαντικότερα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα των μεγάλων αστικών περιοχών της χώρας μας είναι όχι μόνο γνωστά αλλά, σε πολλές περιπτώσεις, είναι και ποσοτικά προσδιορισμένα: Μέσα από ένα πλήθος σχετικών μελετών, αλλά και από άμεση και καθημερινή βιωματική εμπειρία ...

περισσότερα

Διοίκηση ΑΣΔΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ

Εκτελεστική Επιτροπή

Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ

Ο Πρόεδρος

του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Ο Αντιπρόεδρος

Βιογραφικό σημείωμα του αντιπροέδρου Νίκου Ζενέτου

Σχετική Νομοθεσία

Νομοθεσία που αφορά τον Σύνδεσμο και γενικότερα τη λειτουργία των ΝΠΔΔ.

περισσότερα

Συνεδριάσεις ΔΣ

Δείτε το περιεχόμενο των συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ.

περισσότερα

Εισηγήσεις ΔΣ

Δείτε το περιεχόμενο των Εισηγήσεων Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ.

περισσότερα

Αποφάσεις ΕΕ

Δείτε το περιεχόμενο των Αποφάσεων της Εκτελεστικής Επιτρ. του ΑΣΔΑ.

περισσότερα

Ο ΑΣΔΑ στον τυπο της Δυτ. Αθήνας

Δημοσιεύσεις που έχουν γίνει σε εφημερίδες της Δυτ. Αθήνας και αφορούν τον ΑΣΔΑ

περισσότερα