Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012021Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 202112-01-2021 1η Συνεδρίαση
022021 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
032021Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
042021Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
052021 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
062021Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019» 19-01-2021 2η Συνεδρίαση
072021 Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης με την εξ' αποστάσεως μέθοδο στο πλαίσιο διενέργειας της «Ενέργειας 3: Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων»02-02-2021 3η Συνεδρίαση
082021 Λήψη απόφασης για την έγκριση νέας παράτασης υποβολής του Π2 του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα» -02-02-2021 3η Συνεδρίαση
092021 Λήψη απόφασης για την έγκριση αντικατάστασης μέλους της ομάδας έργου του Υποέργου 1«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πισ02-02-2021 3η Συνεδρίαση
102021 Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 202009-02-2021 4η Συνεδρίαση
1002021Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Ιλίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202124-09-2021 22η Συνεδρίαση
1012021Λήψη απόφασης για τροποποίηση της από 15/05/2017 προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πετρούπολης και του ΑΣΔΑ, για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης- αξιοποίησης 04-10-2021 23η Συνεδρίαση
1022021Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης ¨Έκθεση Ολυμπιακών Δαδών¨ με το Δήμο Περιστερίου 04-10-2021 23η Συνεδρίαση
1032021 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202104-10-2021 23η Συνεδρίαση
112021Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202009-02-2021 4η Συνεδρίαση
122021Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξ αποστάσεως υλοποίησης ατομικών συνεδριών Γ΄Φάσης του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στ09-02-2021 4η Συνεδρίαση
132021Επικύρωση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019»09-02-2021 4η Συνεδρίαση
142021Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια μίας υδροφόρας-πυροσβεστικού και ενός μικρού πυροσβεστικού-εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης»09-02-2021 4η Συνεδρίαση
152021Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου ενώπιον του ΜΠΑ, για τη συζήτηση της αίτησης αναστολής κατά της 5956/20 διαταγής πληρωμής 09-02-2021 4η Συνεδρίαση
162021Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και της Επιτροπής ενστάσεων για την ένταξη ωφελουμένων στο πρόγραμμα ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις 15-02-2021 5η Συνεδρίαση
172021 Λήψη απόφασης για την υλοποίηση των ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής για την Α΄φάση (B ΚΥΚΛΟΥ) της ενέργειας 1 του έργου "Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθ15-02-2021 5η Συνεδρίαση
182021 Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202125-02-2021 6η Συνεδρίαση
192021Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ' αριθ. 85/2020 απόφαση της Ε.Ε. περί καθιέρωσης της 24ωρης λειτουργίας του ΑΣΔΑ25-02-2021 6η Συνεδρίαση
202021Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
212021Λήψη απόφασης για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού» 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
222021 Επικύρωση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
232021Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019» 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
242021Επικύρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π «Αττική 2014-2020»05-03-2021 7η Συνεδρίαση
252021Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του Π4 ¨3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών¨ του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρη05-03-2021 7η Συνεδρίαση
262021 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»05-03-2021 7η Συνεδρίαση
272021 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»05-03-2021 7η Συνεδρίαση
282021 Λήψη απόφασης για πρόσληψη νομικού συμβούλου12-03-2021 8η Συνεδρίαση
292021 Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης (Β' ΚΥΚΛΟΣ) για το έργο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επι12-03-2021 8η Συνεδρίαση
302021 Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων κα01-04-2021 9η Συνεδρίαση
312021Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 202101-04-2021 9η Συνεδρίαση
322021Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202001-04-2021 9η Συνεδρίαση
332021Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019»13-04-2021 10η Συνεδρίαση
342021 Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202122-04-2021 11η Συνεδρίαση
352021 Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 202122-04-2021 11η Συνεδρίαση
362021 Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής γνωμοδότησης για την απόσυρση του ΚΗΟ 4839, επιβατικού οχήματος του ΑΣΔΑ22-04-2021 11η Συνεδρίαση
372021Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»22-04-2021 11η Συνεδρίαση
382021Λήψη απόφασης για την έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην επιχειρηματικότη22-04-2021 11η Συνεδρίαση
392021Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της Β φάσης των ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής (Β Κύκλος) της Ενέργειας 1 του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις22-04-2021 11η Συνεδρίαση
402021Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του Π3 του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» - Υποέργο 1 «Εν22-04-2021 11η Συνεδρίαση
412021Λήψης απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ.1645/16.04.2021 αίτημα εκχώρησης οικονομικού τιμήματος σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικ05-05-2021 12η Συνεδρίαση
422021 Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.75/2020 απόφαση της Ε.Ε «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020" με τίτλο "Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργία05-05-2021 12η Συνεδρίαση
432021 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202005-05-2021 12η Συνεδρίαση
442021Λήψης απόφασης για έγκριση υλοποίησης της Γ΄ φάσης των ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής (Β ΚΥΚΛΟΣ) με τη μέθοδο της τηλεσυμβουλευτικής της Ενέργειας 1 του έργου «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πισ27-05-2021 13η Συνεδρίαση
452021Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης (Β ΚΥΚΛΟΣ) με την εξ αποστάσεως μέθοδο (μέθοδοι teleproctoring & THEO-re TP), της Eνέργειας 3: Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων του έργο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν 27-05-2021 13η Συνεδρίαση
462021Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του χρόνου παράδοσης και τροποποίησης μεθόδου υλοποίησης ενδιάμεσων παραδοτέων της σύμβασης του έργου «Παρατηρητήριο Αναδιάρθωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας» 27-05-2021 13η Συνεδρίαση
472021Τροποποίηση της υπ΄αριθ.113/2019 απόφασης της Ε.Ε του ΑΣΔΑ ως προς τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης εξέτασης των αιτημάτων των φυσικών/ νομικών προσώπων27-05-2021 13η Συνεδρίαση
482021«Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθ. 13/2020 μελέτης "Ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας νέων και νεωφυών καινοτόμων μικρό-επιχειρήσεων στη δυτική Αθήνα, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ Αττικής 27-05-2021 13η Συνεδρίαση
492021Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθ. 06/2020 μελέτης "Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνα¨", κατάρτιση των όρων διακήρυξης και καθορισμού ημερομηνίας δ27-05-2021 13η Συνεδρίαση
502021Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄ αριθ. 19/2020 μελέτης "Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης, με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων των επιστημονικ27-05-2021 13η Συνεδρίαση
512021Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ. 01/2021 μελέτης του Α.Τ.Π.Π με τίτλο «Προμήθεια μίας υδροφόρας-πυροσβεστικού και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης», κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγω27-05-2021 13η Συνεδρίαση
522021Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ΄αριθ. 02/2021 μελέτης του Α.Τ.Π.Π με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας δεξαμενών ελικοπτέρων αυτόματης πλήρωσης από γεώτρηση», κατάρτιση των όρων της διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμ27-05-2021 13η Συνεδρίαση
532021Λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου» 04-06-2021 14η Συνεδρίαση
542021Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου¨» 04-06-2021 14η Συνεδρίαση
552021'Eγκριση της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202128-06-2021 15η Συνεδρίαση
562021 Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του απολογισμού του ΑΣΔΑ, οκονομικού έτους 202028-06-2021 15η Συνεδρίαση
572021Λήψη απόφασης (έκθεση) για τον έλεγχο του ισολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202028-06-2021 15η Συνεδρίαση
582021 Λήψη απόφασης για έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας των ΜΕ του ΑΣΔΑ έτους 202128-06-2021 15η Συνεδρίαση
592021Λήψη απόφασης για την αποτίμηση σε χρήμα του γάλακτος παρελθόντων ετών 2017-202028-06-2021 15η Συνεδρίαση
602021 Λήψη απόφασης για την ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης νομικής γνωμοδότησης για την διαχείριση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο ΑΣΔΑ με το ¨Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης¨28-06-2021 15η Συνεδρίαση
612021Τροποποίηση της υπ' αριθ. 04/2021 απόφαση της Ε.Ε του ΑΣΔΑ με τίτλο ¨Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2021¨28-06-2021 15η Συνεδρίαση
622021Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια μίας υδροφόρας-πυροσβεστικού και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης»28-06-2021 15η Συνεδρίαση
632021Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας δεξαμενών ελικοπτέρων αυτόματης πλήρωσης από γεώτρηση»28-06-2021 15η Συνεδρίαση
642021 Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ¨ΚΟΙΝΩΝΩ¨)» 29-06-2021 16η Συνεδρίαση
652021 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Απ.ΕΕ 58/21)16-07-2021 17η Συνεδρίαση
662021Λήψη απόφασης για ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 2020ΕΠ08510174) (ΣΑΕΠ 2021ΕΠ08510020) (ΣΑΕΠ 2021ΕΠ08510040)16-07-2021 17η Συνεδρίαση
672021Λήψη απόφασης για ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ (ΣΑΕΠ2019ΕΠ08510037) (ΣΑΕΠ2020ΕΠ8510083) 16-07-2021 17η Συνεδρίαση
682021 Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του ΑΣΔΑ16-07-2021 17η Συνεδρίαση
692021Έκθεση 2ου τριμήνου οικονομικού έτους 2021 16-07-2021 17η Συνεδρίαση
702021 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1032/2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 216-07-2021 17η Συνεδρίαση
712021 Συμπλήρωσης ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014 – 202016-07-2021 17η Συνεδρίαση
722021 Λήψη Απόφασης για την ακύρωση της υπ' αρ. 45/2020 Απόφασης της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ, για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΣΔΑ_20 με τίτλο : "Πιλοτικό Δίκτυο Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στη Δυτική Αθήνα" 16-07-2021 17η Συνεδρίαση
732021Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του Π4 και του συνολικού Έργου "Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα" Υπ16-07-2021 17η Συνεδρίαση
742021 Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για την άσκηση επίβλεψης του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨, και ορισμός μελών Επιτροπής Παρακολο16-07-2021 17η Συνεδρίαση
752021Λήψη απόφασης για παράταση της ημερομηνίας υποβολής των παραδοτέων της 1ης φάσης διενέργειας των ερευνών πεδίου της ενέργειας Ε.04.3 του έργου «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας»26-07-2021 18η Συνεδρίαση
762021Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202126-07-2021 18η Συνεδρίαση
772021Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθ.4285/23.08.2019 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Πετρούπολης για το έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου¨26-07-2021 18η Συνεδρίαση
782021Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση συστοιχίας δεξαμενών ελικοπτέρων αυτόματης πλήρωσης από γεώτρηση»24-08-2021 19η Συνεδρίαση
792021Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Προμήθεια μίας υδροφόρας – πυροσβεστικού και ενός μικρού εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης»24-08-2021 19η Συνεδρίαση
802021 Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του έργου: «Bελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» Υποέργο 3 «Συμβουλευτ24-08-2021 19η Συνεδρίαση
812021Συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 24-08-2021 19η Συνεδρίαση
822021 Λήψη απόφασης για την «Ενίσχυση της Ομάδας Έργου» της εταιρίας Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ για το έργο με τίτλο: «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις γι24-08-2021 19η Συνεδρίαση
832021 Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης με την ανάπτυξη προηγμένων μορφών ολοκληρωμένης παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τη βελτίωση των ικανοτήτων 24-08-2021 19η Συνεδρίαση
842021 Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργίας Νέων και Νεοφυών Καινοτόμων μικρο-Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, ιδίως στους Τομείς τη24-08-2021 19η Συνεδρίαση
852021 Επικύρωση ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Συγκρότηση και Υποστήριξη της Οργάνωσης και Λειτουργίας του ¨Μηχανισμού Ανάπτυξης και Προαγωγής της Επιχειρηματικότητας στη Δυτική Αθήνᨻ24-08-2021 19η Συνεδρίαση
862021Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»24-08-2021 19η Συνεδρίαση
872021 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο Εφαρμογή Αποκατάστασης - Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»24-08-2021 19η Συνεδρίαση
882021 Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202124-08-2021 19η Συνεδρίαση
892021 Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202124-08-2021 19η Συνεδρίαση
902021 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υποβολής ¨Παραδοτέου Π1¨ του έργο με τίτλο: «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Δ30-08-2021 20η Συνεδρίαση
912021Λήψη απόφασης για έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές30-08-2021 20η Συνεδρίαση
922021 Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης υποβολής παραδοτέων του έργου «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του ¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ30-08-2021 20η Συνεδρίαση
932021 Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202109-09-2021 21η Συνεδρίαση
942021Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ΄αριθ.19/2021 απόφασης της Ε.Ε περί καθιέρωσης της 24ης λειτουργίας του ΑΣΔΑ 09-09-2021 21η Συνεδρίαση
952021 Έγκριση σχεδίου επιχειρησιακού προγράμματος ΑΣΔΑ, έτους 2022 24-09-2021 22η Συνεδρίαση
962021 Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202224-09-2021 22η Συνεδρίαση
12


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.