Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012021Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 202112-01-2021 1η Συνεδρίαση
022021 Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
032021Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
042021Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11δ του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
052021 Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 202119-01-2021 2η Συνεδρίαση
062021Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019» 19-01-2021 2η Συνεδρίαση
072021 Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης των εξετάσεων πιστοποίησης με την εξ' αποστάσεως μέθοδο στο πλαίσιο διενέργειας της «Ενέργειας 3: Εξετάσεις Πιστοποίησης Γνώσεων & Δεξιοτήτων»02-02-2021 3η Συνεδρίαση
082021 Λήψη απόφασης για την έγκριση νέας παράτασης υποβολής του Π2 του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα» -02-02-2021 3η Συνεδρίαση
092021 Λήψη απόφασης για την έγκριση αντικατάστασης μέλους της ομάδας έργου του Υποέργου 1«Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων» της πράξης «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πισ02-02-2021 3η Συνεδρίαση
102021 Έκθεση 4ου τριμήνου οικονομικού έτους 202009-02-2021 4η Συνεδρίαση
112021Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202009-02-2021 4η Συνεδρίαση
122021Λήψη απόφασης για την έγκριση της εξ αποστάσεως υλοποίησης ατομικών συνεδριών Γ΄Φάσης του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στ09-02-2021 4η Συνεδρίαση
132021Επικύρωση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019»09-02-2021 4η Συνεδρίαση
142021Επικύρωση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού «Προμήθεια μίας υδροφόρας-πυροσβεστικού και ενός μικρού πυροσβεστικού-εκχιονιστικού οχήματος άμεσης επέμβασης»09-02-2021 4η Συνεδρίαση
152021Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Συνδέσμου ενώπιον του ΜΠΑ, για τη συζήτηση της αίτησης αναστολής κατά της 5956/20 διαταγής πληρωμής 09-02-2021 4η Συνεδρίαση
162021Επικύρωση των πρακτικών της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων και της Επιτροπής ενστάσεων για την ένταξη ωφελουμένων στο πρόγραμμα ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις 15-02-2021 5η Συνεδρίαση
172021 Λήψη απόφασης για την υλοποίηση των ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής για την Α΄φάση (B ΚΥΚΛΟΥ) της ενέργειας 1 του έργου "Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθ15-02-2021 5η Συνεδρίαση
182021 Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202125-02-2021 6η Συνεδρίαση
192021Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της υπ' αριθ. 85/2020 απόφαση της Ε.Ε. περί καθιέρωσης της 24ωρης λειτουργίας του ΑΣΔΑ25-02-2021 6η Συνεδρίαση
202021Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2021, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
212021Λήψη απόφασης για τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού με τίτλο «Ανακατασκευή παιδικής χαράς στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού» 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
222021 Επικύρωση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού "Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
232021Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019» 05-03-2021 7η Συνεδρίαση
242021Επικύρωση του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π «Αττική 2014-2020»05-03-2021 7η Συνεδρίαση
252021Λήψη απόφασης για έγκριση παράτασης του Π4 ¨3η Τριμηνιαία Έκθεση Εργασιών¨ του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και στην επιχειρη05-03-2021 7η Συνεδρίαση
262021 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»05-03-2021 7η Συνεδρίαση
272021 Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της σύμβασης «Υποστηρικτικές υπηρεσίες για το έργο Εφαρμογή Αποκατάστασης – Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου»05-03-2021 7η Συνεδρίαση
282021 Λήψη απόφασης για πρόσληψη νομικού συμβούλου12-03-2021 8η Συνεδρίαση
292021 Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης (Β' ΚΥΚΛΟΣ) για το έργο «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επι12-03-2021 8η Συνεδρίαση
302021 Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος του Διαγωνισμού «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικές Δράσεις για την Ενιαία και Συνολική Έξυπνη Διαχείριση των Αστικών Πόρων κα01-04-2021 9η Συνεδρίαση
312021Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 202101-04-2021 9η Συνεδρίαση
322021Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202001-04-2021 9η Συνεδρίαση
332021Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης με τίτλο «Συμπληρωματική προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο του Ε.Π. Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) 2018-2019»13-04-2021 10η Συνεδρίαση
342021 Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202122-04-2021 11η Συνεδρίαση
352021 Έκθεση 1ου τριμήνου οικονομικού έτους 202122-04-2021 11η Συνεδρίαση
362021 Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής γνωμοδότησης για την απόσυρση του ΚΗΟ 4839, επιβατικού οχήματος του ΑΣΔΑ22-04-2021 11η Συνεδρίαση
372021Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Παλαιού Εργοστασίου ΒΙΟΦΙΑΛ»22-04-2021 11η Συνεδρίαση
382021Λήψη απόφασης για την έγκριση αντικατάστασης μελών ομάδας έργου για το έργο «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην επιχειρηματικότη22-04-2021 11η Συνεδρίαση
392021Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της Β φάσης των ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής (Β Κύκλος) της Ενέργειας 1 του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις22-04-2021 11η Συνεδρίαση
402021Λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης του Π3 του έργου «Βελτίωση δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» - Υποέργο 1 «Εν22-04-2021 11η Συνεδρίαση
412021Λήψης απόφασης σχετικά με το υπ΄αριθ.1645/16.04.2021 αίτημα εκχώρησης οικονομικού τιμήματος σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Διαδημοτική Διαδραστική Πύλη Έξυπνων Λειτουργιών και Υπηρεσιών προς Πολίτες, Κοινωνικά Δίκτυα και Κοινωνικούς Φορείς – Πιλοτικ05-05-2021 12η Συνεδρίαση
422021 Συμπλήρωση της υπ΄αριθ.75/2020 απόφαση της Ε.Ε «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αττική 2014-2020" με τίτλο "Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Ενδυνάμωσης των εν δυνάμει Επιχειρηματιών και Προώθησης της Δημιουργία05-05-2021 12η Συνεδρίαση
432021 Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση ή μη του καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-202005-05-2021 12η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.