Συνεδριάσεις EE  -  Αποφάσεις EE

Αναζήτηση:
   
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑπόφάση ΕΕΣυνεδρίαση ΕΕ
012020Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 20.000,00€ πλέον ΦΠΑ (άρθρο 221 παρ.1 έως 4 του Ν.4412/2016) για το έτος 2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
022020 Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας (άρθρο 221 παρ.11β του Ν.4412/2016) για το έτος 2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
0272020Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με τα υπ΄αριθ.1004 και 1005/05.03.2020 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ) κατασχετήρια εις χείρας τρίτων και ανάθεση της εργασίας09-03-2020 5η Συνεδρίαση
0282020Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 15/2020 απόφαση της Ε.Ε. «Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD» 09-03-2020 5η Συνεδρίαση
0292020Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Εφαρμογή- Αποκατάσταση αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου» 09-03-2020 5η Συνεδρίαση
032020Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11 δ του Ν.4412/2016) για το έτος 2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
042020Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων επί των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ.11α του Ν.4412/2016) για το έτος 202028-01-2020 1η Συνεδρίαση
052020 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγής υπολόγου από χρηματικό ένταλμα προπληρωμής (Απ.ΕΕ 99/19)28-01-2020 1η Συνεδρίαση
062020Λήψη απόφασης για ορισμό υπεύθυνου λογαριασμού έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ της ΣΑΕΠ 085/128-01-2020 1η Συνεδρίαση
072020 Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δυτικής Αθήνας¨28-01-2020 1η Συνεδρίαση
082020 Λήψη απόφασης για παρακράτηση εισφορών των Δήμων-μελών του ΑΣΔΑ για το έτος 202028-01-2020 1η Συνεδρίαση
092020Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την Αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
102020Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη σύναψης υπεργολαβίας του έργου ¨Εφαρμογή Αποκατάστασης-Αξιοποίησης Παλαιού Καμινιού Πετρούπολης και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου 28-01-2020 1η Συνεδρίαση
112020 Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2020 11-02-2020 2η Συνεδρίαση
122020 Έκθεση 4ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 11-02-2020 2η Συνεδρίαση
132020Λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο Δήμο Χαϊδαρίου και εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 202011-02-2020 2η Συνεδρίαση
142020Λήψη απόφασης για εξειδίκευση Κ.Α του προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ , οικονομικού έτους 202011-02-2020 2η Συνεδρίαση
152020Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης προμήθειας «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019» για τις ανάγκες του Προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD». 11-02-2020 2η Συνεδρίαση
162020 Λήψη απόφασης για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2020, ορισμός υπολόγου και έκδοση χρηματικού εντάλματος 25-02-2020 3η Συνεδρίαση
172020 Λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες πυρασφάλειας και πυροπροστασίας του Ποικίλου Όρους-Όρους Αιγάλεω, για το έτος 202025-02-2020 3η Συνεδρίαση
182020 Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης «Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΣΤΗΣ» 25-02-2020 3η Συνεδρίαση
192020Λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου αναφορικά με τα υπ΄αριθ.765/19.02.2020 (αριθ.πρωτ.ΑΣΔΑ) κατασχετήρια εις χείρας τρίτων και ανάθεση της εργασίας25-02-2020 3η Συνεδρίαση
202020Λήψη απόφασης για αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας ¨Αντώνης Τρί03-03-2020 4η Συνεδρίαση
212020Έγκριση ή μη του πρακτικού της επιτροπής γνωμοδότησης καταστροφής κινητών πραγμάτων του ΑΣΔΑ03-03-2020 4η Συνεδρίαση
222020 Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού ¨Συνοδευτικά Μέτρα και Υπηρεσίες της Κ.Σ. Δυτικού Τομέα Αθηνών – ΑΣΔΑ για τα έτη 2018-2019¨03-03-2020 4η Συνεδρίαση
232020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού ¨Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» Υποέργο 03-03-2020 4η Συνεδρίαση
242020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Παρατηρητήριο Αναδιάρθρωσης και Προσαρμοστικότητας των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων της Δυτικής Αθήνας στις απαιτήσεις του Διεθνούς Ανταγωνισμού, τις παραγωγικές και τεχνολογικές εξελίξ03-03-2020 4η Συνεδρίαση
252020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Πιλοτικές Δράσεις Ερευνών της Κινητικότητας, της Δυναμικής και της Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς της Τοπικής Εργασίας (ΔΑΑΕ) στη Δυτική Αθήνα, στο πλαίσιο του ¨Εθνικού Συστήματος ΔΑΑΕ¨»03-03-2020 4η Συνεδρίαση
262020Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος της διενέργειας του διαγωνισμού «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα – ΥΠΟΕΡΓΟ03-03-2020 4η Συνεδρίαση


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.