Πραγματικός Πληθυσμός Δήμου Χαϊδαρίου
Στο Δήμο Χαϊδαρίου από το 2001 έως το 2011, ο πραγματικός πληθυσμός αυξήθηκε από 46.276 σε 46.634, δηλαδή υπήρξε μια αύξηση κατά το ποσοστό του 0,774%.
Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, ο πραγματικός πληθυσμός αυξήθηκε από 1.049 σε 1.238 κατοίκους, δηλαδή αυξήθηκε κατά 18,017%.
Στην περιοχή του Χαϊδαρίου, έλαβε χώρα μια αύξηση του ποσοστού του πραγματικού πληθυσμού της τάξεως του 0,374%, δηλαδή από 45.227 κατά την απογραφή του 2001, οι κάτοικοι αυξήθηκαν σε 45.396 κατά την απογραφή του 2011.

*  Σημειώνεται ότι πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.