Πραγματικός Πληθυσμός Δήμου Περιστερίου
Στο Δήμο Πετρούπολης, από το 2001 έως το 2011, ο πραγματικός πληθυσμός αυξήθηκε από 48.327 σε 57.709. Δηλαδή, σε αυτά τα χρόνια υπήρξε μια αύξηση της τάξεως του 19,414%.

*  Σημειώνεται ότι πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.