Πραγματικός Πληθυσμός Δήμου Ιλίου
Στο Δήμο Ιλίου, ο πραγματικός πληθυσμός από 80.859 το 2001, αυξήθηκε μέχρι το 2011 κατά 2,946% φτάνοντας έτσι τους 83.241κατοίκους.

*  Σημειώνεται ότι πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.