Πραγματικός Πληθυσμός Δήμου Φυλής
Στο Δήμο Φυλής, ο πραγματικός πληθυσμός από 38.230 αυξήθηκε σε 45.207. Δηλαδή τη χρονική περίοδο 2001-2011 υπήρξε μια αύξηση του πραγματικού πληθυσμού κατά 18,250%.
Πιο συγκεκριμένα για τις δημοτικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται ο Δήμος Φυλής, παρατηρήθηκε:
Στη δημοτική ενότητα Άνω Λιοσίων, από το 2001 έως το 2011 ο πραγματικός πληθυσμός αυξήθηκε από 26.423 σε 33.036, δηλαδή αυξήθηκε κατά 25,027%.
Στη δημοτική ενότητα Ζεφυρίου, ο πραγματικός πληθυσμός μεταβλήθηκε κατά το ποσοστό του 4,379%. Δηλαδή από 8.860 κατοίκους κατά την απογραφή του 2001, το 2011 καταγράφηκαν 9.248.
Στη δημοτική ενότητα Φυλής, ο πραγματικός πληθυσμός από 2.947 που ήταν το 2001, μειώθηκε σε 2.923 το 2011. Επομένως, παρατηρήθηκε μία μείωση της τάξεως του 0,814%.
Πιο συγκεκριμένα, στη Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλειστών, ο πραγματικός πληθυσμός μειώθηκε από 56 σε 39 (μείωση κατά 30,357%) και στη Φυλή, ο πραγματικός πληθυσμός μειώθηκε από 2.891 σε 2.884 (μείωση κατά 0,242%).

*  Σημειώνεται ότι πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.