Πραγματικός Πληθυσμός Δήμου Αιγάλεω
Στο Δήμο Αιγάλεω, τη χρονική περίοδο 2001-2011 παρατηρείται μία μείωση του πραγματικού πληθυσμού της τάξεως του 7,324%. Πιο συγκεκριμένα, μειώθηκε από 74.046 σε 68.623.

*  Σημειώνεται ότι πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.