Πραγματικός Πληθυσμός Δήμου Αγ. Βαρβάρας
Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ο πραγματικός πληθυσμός από 30.562 που ήταν το 2001, μειώθηκε σε 26.203 το 2011. Επομένως, παρατηρήθηκε μία μείωση της τάξεως του 14,263%.

*  Σημειώνεται ότι πραγματικός πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημέρα της απογραφής, σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.