ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΒΑΑ/ΟΧΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στοιχεία Συμμετέχοντος
Ιδιότητα:
Φύλο:
Ηλικία:
Δήμος:
Κατηγορία Επαγγέλματος (ΕΛΣΤΑΤ ISCO08):
Ονοματεπώνυμο(προαιρετικό):
Email(προαιρετικό):
Επωνυμία Φορέα:
Διεύθυνση Φορέα:
Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλ. Email κλπ):
Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου:
ΠΕΔΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 1: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 2: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ:
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ:
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ: