Ρυθμίσεις Email (POP3) με Outlook Express
  
Αποστολή και Λήψη email με το Outlook Express από οποιοδήποτε δίκτυο
Οι οδηγίες μπορούν να εφαρμοστούν και στα άλλα προγράμματα Αποστολής και Λήψης email.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
 • Σύνδεση με το Internet
 • Ύπαρξη της εφαρμογής Outlook Express
 • Εγκατάσταση και Αποδοχή των παρακάτω πιστοποιητικών του ΑΣΔΑ στον Internet Explorer που έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στούς επόμενους δύο συνδέσμους και ακολουθήστε τις οδηγίες:
  1. ASDA Certificate
  2. ASDA Root Certificate


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
 • Με το ποντίκι επιλέγουμε Start / Programs / Outlook Express  οπότε ανοίγει η Εφαρμογή Outlook Express
 
 • Επιλέγουμε Tools / Accounts και απο το Tab Mail κάνουμε κλικ στο Add / Mail
 • Στη θέση του "Dispaly Name" γράφουμε το Ονοματεπώνυμό μας στα Ελληνικά.
 • Πατάμε "Next".
 
 • Στη θέση "E-mail address" το username ακολουθούμενο απο @asda.gr.
 • Πατάμε "Next".
 
 • Στο Incoming γράφουμε mail.asda.gr και στο Outgoing server γράφουμε mail.asda.gr
 • Πατάμε "Next".
 
 
 • Στο password γράφουμε το κωδικό μας και ΔΕΝ τσεκάρουμε την επιλογή "Log On using Secure Password Authentication (SPA)" έτσι ώστε να είναι ανενεργή.
 • Πατάμε "Next".
 
 • Πατάμε "Finish".
 
 • Κάνουμε κλικ στο κουμπί "Properties" και μετά στο Tab "Servers"
 • Τσεκάρουμε την επιλογή "My server requires authentication" έτσι ώστε να είναι ενεργή.
 • Πατάμε "OK"
 
 • Κάνουμε κλικ στο Tab "Advanced" και μετά επιλέγουμε τα: "This server requires secure connection (SSL)" και στο Outgoing mail (SMTP) και στο Incoming mai (POP3).
 
 • Είμαστε έτοιμοι για Αποστολή και Λήψη email από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και αν είμαστε συνδεδεμένοι στο Internet.
 

  


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.