06/09/2023Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Σεπτέμβριος 2023
19/07/2023Διοργάνωση Συνεδρίου με τίτλο «Απολογισμός του Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας: Η πορεία για τη διαμόρφωση μιας Ανοιχτής και Ευρείας Κοινωνικής Συμμαχίας στη Δυτική Αθήνα»
18/07/2023Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα "Δυτική Αθήνα: Νοιάζεται - Αναπτύσσεται - Εντάσσει - Συμβάλλει"
03/07/2023Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Ιούλιος 2023
29/06/2023Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα “Η συμβολή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην καταπολέμηση του αποκλεισμού των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα: το υπόδειγμα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ)”
28/04/2023Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Μάϊος 2023
21/04/2023Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στη Δυτική Αθήνα – Κάλυψη Αναγκών με Κοινωνικό Αντίκτυπο»
10/03/2023Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Μάρτιος 2023
21/02/2023Διοργάνωση Συνεδρίου για το Σχεδιασμό Δράσεων Κοινωνικής Συμπερίληψης και Ανάπτυξης Ικανοτήτων στο πλαίσιο της ΒΑΑ/ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας 2014-2020
03/02/2023Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Φεβρουάριος 2023
11/01/2023Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Ιανουάριος 2023
20/12/2022Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Νέες Μέθοδοι και Υπηρεσίες Στήριξης της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα: Η περίπτωση της πλατφόρμας www.business4extroversion.gr»
29/11/2022Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Δεκέμβριος 2022
09/10/2022Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Οκτώβριος 2022
06/09/2022Διανομή ΤΕΒΑ Δυτικού Τομέα Αθηνών - Σεπτέμβριος 2022
12345678910...
 
   
     
 
 
 
 


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.