ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΣΔΑ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΣΔΑ 2009 - 2012
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής ΑΘήνας 2012 - 2014
Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο Πολιτών Επιχειρησιακού Σχεδίου ΑΣΔΑ 2012 – 2014
Σε διαβούλευση ο στρατηγικός σχεδιασμός του ΑΣΔΑ


Νομοθεσία
ΦΕΚ Β 2970 2014, με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των O.T.A. α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019»
Π.Δ.: 89 29-09-2011, με θέμα: «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού»
Y.A. 5694 11/03/2011 με τίτλο "Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής Ε.Π. των Ο.Τ.Α. α' βαθμού"
Ν: 3870 09-08-2010, με θέμα: «Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης των Νέων Δήμων»
Ν: 3852 07-06-2010, με θέμα: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης», Αρθρο 266
Α.Π.: 26103 30/04/2009, Εγκύκλιος: 23 - θέμα: «Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση της κατάρτισης και υποβολής του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2009»
Α.Π.: 15814 13/03/2008, θέμα: «Διευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου 8»
Α.Π.: 8910 12/02/2008, Εγκύκλιος: 8 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»
Α.Π.: 71841 21/12/2007, Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υ.Α., με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)], όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45038/8-8-2007 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1613Β΄/17-08-2007)
Α.Π.: 50837 14/09/2007, Εγκύκλιος: 66 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α.»
Π.Δ.: 185, Θέμα: «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 221 - 12 Σεπτεμβρίου 2007
Α.Π.: 45038 08/08/2007, Τροποποίηση της 18183/02-04-2007 Υπουργικής Απόφασης «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», [ΦΕΚ 534Β/13-4-2007 και ΦΕΚ 759Β/14-5-07 (διόρθωση σφάλματος)]
Διόρθωση σφάλματος στην Υ.Α. 18183/2.4.2007
Π.Δ.: 18183 02-04-2007, Υ. Α. με θέμα: «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»
Α.Π.: 58939 25/10/2006, Εγκύκλιος: 45 - θέμα: «Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) Ο.Τ.Α»
N: 3463 08/06/2006, θέμα: «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», Αρθρα 203 - 207


Περιφέρεια Αττικής
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αττικής 2012 - 2014


Αγία Βαρβάρα
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αγίας Βαρβάρας 2016 - 2019 (Φάση Α)
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Αγίας Βαρβάρας 2012 - 2014
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αγίας Βαρβάρας 2012 - 2014 (Φάση Α)
Ερωτηματολόγιο Πολιτών - Κοινωνικών Φορέων Δήμου Αγίας Βαρβάρας
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίας Βαρβάρας 2007 - 2010


Άγιοι Ανάργυροι
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού 2014 - 2019
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού 2012 - 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αγίων Αναργύρων 2007 - 2010


Αιγάλεω
Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου Αιγάλεω 2015 - 2019 (Φάση B)
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αιγάλεω 2015-2019, για Δημόσια Διαβούλευση
Επιχειρησιακός Πρόγραμμα Δήμου Αιγάλεω 2012 - 2014
Απόφαση ΔΣ Δήμου Αιγάλεω για την έγκριση του «Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Αιγάλεω για την περίοδο 2012 – 2014»
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αιγάλεω 2012 - 2014 (Φάση Α)
Ερωτηματολόγιο Πολιτών - Κοινωνικών Φορέων Δήμου Αιγάλεω
Ερωτηματολόγιο Υπηρεσιών Δήμου Αιγάλεω
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Αιγάλεω 2007 - 2010


Ζεφύρι
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ζεφυρίου 2007 - 2010


Ίλιον
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2015 - 2019
Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Ιλίου 2015 - 2019, για Δημόσια Διαβούλευση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2011 - 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιλίου 2007 - 2010


Καματερό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Καματερού 2007 - 2010


Κορυδαλλός
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κορυδαλλού 2008 - 2010


Περιστέρι
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Πρόγραμματος Δήμου Περιστερίου 2015 - 2019
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Περιστερίου 2011 - 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Περιστερίου 2007 - 2010


Πετρούπολη
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Πρόγραμματος Δήμου Πετρούπολης 2014 - 2019
Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρησιακού Πρόγραμματος Δήμου Πετρούπολης 2013 - 2014
Παρουσίαση Επιχειρησιακού Πρόγραμματος Δήμου Πετρούπολης 2013 - 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Πετρούπολης 2008 - 2010


Φυλή
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Φυλής 2012 - 2014


Χαϊδάρι
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χαϊδαρίου 2012 - 2014
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χαϊδαρίου 2008 - 2010


Μπορείτε να κατεβάσετε τον Acrobat Reader κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιο
GET ADOPE READERΠνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.