ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΔΑ 2012 – 2014 ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΔΑ 2012 - 2020

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

A. Αξιολογήστε το website του ΑΣΔΑ

Λειτουργικότητα:
Καινοτομία:
Ευχρηστία:
Καλαισθησία:

B. Αξιολογήστε το website του Δήμου σας

Λειτουργικότητα:
Καινοτομία:
Ευχρηστία:
Καλαισθησία:


Γ. Αξιολογήστε τον δήμο σας ως προς τους πιο κάτω τομείς

Φυσικό Περιβάλλον και Ελεύθεροι Χώροι
Φυσικό τοπίο στην ευρύτερη περιοχή:
Χώροι πρασίνου, πάρκα, άλση:
Πλατείες:
Συντήρηση των χώρων πρασίνου – πάρκων:
Προστασία & ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος:
Αστικό Περιβάλλον
Αισθητική και εικόνα των κτηρίων:
Κατάσταση και εικόνα του κέντρου της πόλης:
Οδοποιία - Αστικές Αναπλάσεις
Πολεοδομικός & χωροταξικός σχεδιασμός:
Διάνοιξη, βελτίωση & συντήρηση οδικού δικτύου:
Δημοτικός φωτισμός:
Κυκλοφοριακό - Συγκοινωνιακό
Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας & δημιουργία χώρων στάθμευσης:
Διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών & προσβασιμότητας στους δημόσιους χώρους για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι):
Διευκόλυνση χρήσης ποδήλατου:
Υποδομές
Βελτίωση και συντήρηση υποδομών - υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης:
Δημιουργία και βελτίωση των αντιπλημμυρικών έργων:
Ποιότητα Ζωής
Καθαριότητα και εικόνα των δημόσιων χώρων:
Διαχείριση των απορριμμάτων:
Εφαρμογή συστήματος ανακύκλωσης:
Κοινωνική Μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός, Αθλητισμός
Κοινωνικές υποδομές (σχολικά κτίρια, παιδικές χαρές κλπ):
Κοινωνικές υπηρεσίες:
Υγεία και πρόνοια:
Εκπαίδευση:
Προσχολική αγωγή:
Πολιτισμός:
Αθλητισμός:
Τοπική Οικονομία και Απασχόληση
Ως πολίτης του δήμου σας πραγματοποιείτε τις αγορές σας από τα τοπικά καταστήματα της περιοχής σας;

Για ποιους από τους παρακάτω λόγους δεν προτιμάτε τα τοπικά καταστήματα της περιοχής σας;Εθελοντισμός
Αξιολογήστε την χρησιμότητα των παρακάτω κοινωνικών δράσεων που λειτουργούν στο πλαίσιο του εθελοντισμού, ανεξάρτητα ή και σε συνεργασία με τον δήμο:
Τράπεζα χρόνου:
Κοινωνικό παντοπωλείο / Τράπεζα τροφίμων, ρούχων, οικιακών συσκευών:
Κοινωνικό φαρμακείο:
Κοινωνικό ιατρείο:
Κοινωνικό ωδείο:
Κοινωνικό Φροντιστήριο:
Δημοτικός λαχανόκηπος:


Δ. Αξιολογήστε τη βαρύτητα που έχουν τα πιο κάτω προβλήματα στον δήμο σας.
    Αξιολογήστε με κριτήριο την ένταση του προβλήματος εφόσον γνωρίζετε.

Κοινωνικά
Ανεργία:
Ανασφάλεια, εγκληματικότητα:
Ρατσισμός, ξενοφοβία:
Έλλειψη κοινωνικών υπηρεσιών:
Ναρκωτικά:
Περιβαλλοντολογικά
Υποβάθμιση και συρρίκνωση του φυσικού περιβάλλοντος:
Υποβάθμιση του αστικού - δομημένου περιβάλλοντος:
Συγκοινωνιακά - κυκλοφοριακά
Δημόσιες συγκοινωνίες:
Κυκλοφοριακό:
Στάθμευση:
Οικονομικά
Μείωση του αριθμού των μικρών εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων:

E. Προαιρετικά πεδία συμπλήρωσης

Στοιχεία Συμμετέχοντος
Φύλο:
Επάγγελμα:Ηλικία:Δήμος:Μορφωτικό επίπεδο:

Υποβολή Απαντήσεων                     Άκυρο