ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΔΑ 2012 – 2014 ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣΔΑ 2012 - 2020

Περί του Ερωτηματολογίου

Το παρόν Ερωτηματολόγιο έχει στόχο να συμβάλλει στην καλύτερη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΑΣΔΑ 2012-2014 και του Αναπτυξιακού Προγράμματος ΑΣΔΑ 2012-2020, και μέσω αυτών στην καλύτερη συμβολή του ΑΣΔΑ στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Δυτικής Αθήνας.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο αναπόφευκτα θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αντιμετώπιση των κρισίμων προβλημάτων που συνδέονται με την σε εξέλιξη κρίση, ενώ το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα στοχεύει περισσότερο σε προβλήματα που έχουν μακροχρόνιες ρίζες και / ή απαιτούν μεγάλο χρονικό ορίζοντα για την επίλυσή τους.

Η γνώμη των Πολιτών αποτελεί πολύτιμη εισροή για τη διαμόρφωση και των δύο αυτών προγραμματικών κειμένων, και για το λόγο αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο για να δοθεί μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της υπάρχουσας κατάστασης.