Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Περιστερίου
Στο Δήμο Περιστερίου, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 141.971. Το 2001 ήταν 146.743, ενώ το 2011 ήταν 139.981. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν 3,36%, από το 2001 έως το 2011 ήταν περίπου -4,6% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου -1,40%.

*  Σημειώνεται ότι μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.