Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Αιγάλεω
Στο Δήμο Αιγάλεω, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 81.607. Το 2001 ήταν 77.917, ενώ το 2011 ήταν 69.946. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν -4,52%, από το 2001 έως το 2011 ήταν περίπου -10,2% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου -14,3%.

*  Σημειώνεται ότι μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.