Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Αγ. Βαρβάρας
Στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 29.426. Το 2001 ήταν 31.335, ενώ το 2011 ήταν 26.550. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν 6,55%, από το 2001 έως το 2011 ήταν -15,32% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου -10%.

*  Σημειώνεται ότι μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.