Μόνιμος Πληθυσμός Δήμου Αγ. Αναργύρων - Καματερού
Στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 49.577. Το 2001 ήταν 58.244, ενώ το 2011 ήταν 62.529. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν 17,48%, από το 2001 έως το 2011 ήταν 7,35% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου 26%.
Πιο συγκεκριμένα για τις δημοτικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται ο Δήμος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, παρατηρήθηκε:
Στη Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 31.852. Το 2001 ήταν 35.072, ενώ το 2011 ήταν 34.168. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν περίπου 10,10%, από το 2001 έως το 2011 ήταν -2,58% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου 7%.
Στη Δημοτική Ενότητα Καματερού, ο μόνιμος πληθυσμός το 1991 ήταν 17.725. Το 2001 ήταν 23.172, ενώ το 2011 ήταν 28.361. Επομένως, το ποσοστό μεταβολής του μόνιμου πληθυσμού από το 1991 έως το 2001 ήταν 30,70%, από το 2001 έως το 2011 ήταν 22,4% και συνολικά από το 1991 έως το 2011 ήταν περίπου 60%.

*  Σημειώνεται ότι μόνιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των ατόμων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο/ κοινότητα, δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.