ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ
ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση)
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κοινωνική Στόχευση (επίσημος δικτυακός τόπος)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενωντης Πράξης: "Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας" ΑΣ «Κοινωνική Στόχευση»
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενωντης Πράξης: "Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας" ΑΣ «Κοινωνική Στόχευση»
Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελούμενωντης Πράξης: "Πρωτοβουλία για την ενθάρρυνση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας" ΑΣ «Κοινωνική Στόχευση» - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014
Ημερίδα στο Κ.Υ.Β.Ε από την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ»
Ενημερωτικό δελτίο "Βήμα ταχύ για τις επιλογές των ωφελουμένων!"
Ενημερωτικό δελτίο "Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των ωφελουμένων"
Ενημερωτικό δελτίο "Ξεκίνησε η υλοποίηση των δράσεων Κατάρτισης-Επιμόρφωσης για τους ωφελουμένους"


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤοπΣΑ (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση)
Δράση: «Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία “Δυτική Συμμαχία για την Απασχόληση” με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς / ημέρες καριέρας»
Μελέτη: «Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με την επωνυμία “Δυτική Συμμαχία για την Απασχόληση” με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς / ημέρες καριέρας»
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.