Συνεδριάσεις ΔΣ  -  Αποφάσεις ΔΣ

Αναζήτηση:
   
 
Αρ. ΑπόφασηςΈτοςΑποφάσεις ΔΣ
0120171η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2017
022017 Εκλογή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ
032017Εκλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣΔΑ
042017 Εκλογή ενός τακτικού μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ
052017Εκλογή ενός αναπληρωματικού μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ
0620172η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017
072017Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή του ΑΣΔΑ
082017Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
092017Τροποποίηση της περιπτ. α) της παραγράφου 3 της Συστατικής πράξης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας.
1020173η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017
112017Λήψη απόφασης για έγκριση της συμμετοχής του ΑΣΔΑ, στην Πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Α.Π.715,24/02/2017) και την ορθή επανάληψη αυτής (01.03.2017) με τίτλο Υποβολή Προτάσεων για «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) Βιώσ
1220174η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017
1320171ο θέμα ΕΗΔ 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017
1420175η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017
152017Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του ΑΣΔΑ
172017Λήψη απόφασης για επανυποβολή της πρότασης του Συνδέσμου στην πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΔ Αττικής 2014-2020
1820176η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2017
192017Έγκριση απολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016
202017Έγκριση ισολογισμού του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2016
212017Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος ΑΣΔΑ, οικονομικού έτους 2018
222017Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018
232017Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2018