Προκηρύξεις ΑΣΔΑ


Τεχνική Βοήθεια Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και προμηθευτών προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης για την αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας του Ε.Π Αττική 2014-2020 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
Τεχνική Βοήθεια      Παραρτήματα Τεχνικής Βοήθειας


Έργο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

Στοχεία της Σύμβασης
Τίτλος Έργου: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ
Κατηγορία: 2
Περιγραφή: Αποκατάσταση του κτιρίου του Καμινιού με την πλήρη επισκευή και στερέωση του θόλου της οροφής και της τοιχοποιίας του, την επανακατασκευή του δαπέδου του δώματος και του μεταλλικού στεγάστρου με ιδιαίτερη προσοχή στην επισκευή των φρεατίων και των αναπνευστήρων του καμινιού. Διαμόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου με τη δημιουργία πλατείας, για την υποδοχή υπαιθρίων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, χώρου περιπάτου και αναψυχής. Θα κατασκευαστούν οι υποδομές ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης, θα εκτελεστούν εργασίες φύτευσης και θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός του περιβάλλοντα χώρου. Το έργο περιλαμβάνει Οικοδομικές, Ηλεκτρομηχανολογικές και Φυτοτεχνικές εργασίες.
Κόστος: 2.044.354,84 Ευρώ πλέον ΦΠΑ
Κριτήριο Ανάθεσης: Βάση Κόστους
Κατάσταση Κλήρωσης
Τόπος: Στα Γραφεία του ΑΣΔΑ, Εθν. Αντιστάσεως 65, Περιστέρι, 121 34
Ημερομηνία: Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Ώρα: 10.00 π.μ.


Για να μπορέσετε να δείτε τα αρχεία PDF θα χρειαστεί να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας τον Adobe Acrobat Reader και για αρχεία DOC το LibreOffice ή κάποιες αντίστοιχες εφαρμογές.


Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.