Προκηρύξεις ΑΣΔΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ξεκινά η υποβολή δικαιολογητικών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD), η οποία θα διαρκέσει από Τρίτη 24 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσωπικού του ΑΣΔΑ (κα Τσισμαλίδη, τηλ.: 210 – 5745826, εσ. 233, ώρες 9:30-14:30

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ/FEAD

Αίτηση για την κάλυψη των αναγκών του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)

Υπεύθυνη Δήλωση (TEBA/FEAD)Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.