Προκηρύξεις ΑΣΔΑ

Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής

Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας διακηρύσσει διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά, για την "Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής". Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29/08/2016, ώρα 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Πληροφορικής του ΑΣΔΑ, αρμόδιος υπάλληλος Γεώργιος Μπουρίτης στο τηλέφωνο 2105745826 (εσωτ. 252) και fax 2105759547 και από την Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, αρμόδιος υπάλληλος, Ροδόπη Ψαρρού στο τηλέφωνο 2105745826 (εσωτ. 223), ώρες 9:00-14:00

Μελέτη Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
Διακήρυξη Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής
Πνευματικά Δικαιώματα © 1997-   Α.Σ.Δ.Α.
Σχεδίαση και Υλοποίηση : Α.Σ.Δ.Α.