Επιλέξτε Έτος:   ή   όλα τα Έτη:
Αναζήτηση Έργου (σε όλα τα Έτη):
ΑΑΗμ/νίαΤίτλοςΚόστοςΑρχείο
131/3/2017Εργασίες Αποψίλωσης στη Βόρεια περιοχή -201730.189,66 €κατεβάστε την  μελέτη
231/3/2017Εργασίες Αποψίλωσης στη Νότια περιοχή -2017 20.538,86 €κατεβάστε την  μελέτη
38/6/2017Προμήθεια Τροφίμων και Ειδών ΒΥΣ για τος ανάγκες του ΕΠ Επισιστιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ FEAD549.498,00 €κατεβάστε την  μελέτη
45/9/2017Τεχνική και Επιστημονική Υποστήριξη για την Προετοιμασία, οργάνωση και συγκρότηση του ΑΣΔΑ ως αστικής αρχής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤΤ050 της ΕΥΔ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 για τη Διαχείριση της ΟΧΕ Δυτικής Αθήνας24.800,00 €κατεβάστε την  μελέτη
58/12/2017Καθαρισμός κτιρίου ΑΣΔΑ14.880,00 €κατεβάστε την  μελέτη
629/12/2017Συντήρηση οδοστρωμάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου του Δήμου Φυλής1.465.000,00 €κατεβάστε την  μελέτη