Προσφερόμενες Θέσεις Εργασίας

Υποτροφίες και Μεταπτυχιακά


 
 
Εμφάνιση όλων των Θέσεων:  
Αναζήτηση Θέσης Εργασίας:
 

Προς Ενημέρωσή σας

Σταθερή προτεραιότητα του ΑΣΔΑ αποτελεί η στήριξη της απασχόλησης, η ανακούφιση της ανεργίας και η ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής στη Δυτική Αθήνα.
Μια σημαντική πρωτοβουλία στο πλαίσιο αυτό είναι και η ηλεκτρονική ενημέρωση των ανέργων για θέσεις εργασίας, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προκηρύξεις και προγράμματα απασχόλησης κυρίως στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας.
Διευκρινίζουμε ότι ο ΑΣΔΑ δεν είναι φορέας πρόσληψης προσωπικού, ούτε μπορεί να παρέμβει σχετικά σε άλλο φορέα για οποιαδήποτε πρόσληψη. Κατά συνέπεια, για κάθε ζήτημα (βιογραφικό, αίτηση, διευκρίνιση, κ.λ.π.), θα πρέπει να επικοινωνείτε απευθείας με το φορέα  που προκηρύσσει τη θέση.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα κάνοντας κλικ πάνω στον τίτλο της στήλης που θέλετε.

Κωδ.ΚατηγορίαΕΡΓΟΔΟΤΗΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
37410Πτυχιούχοι Επιστήμονες - Μεταπτυχιακοί - ΔόκτορεςRector, νέα συμβουλευτική εταιρία στην Αθήνα(www.rector.gr) Κωδικός αγγελίας: ANA.1401. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Σύμβουλος analytics (full time). Προσόντα υποψηφίου: Πτυχίο Μηχανικού, Θετικών Επιστημών, Οικονομετρίας, μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενα που άπτονται της τεχνολογίας ή των analytics, άριστη γνώση μοντελοποίησης σε Excel και Access, γνώσεις προγραμματισμού σε R, C/ C++, Java ιδιαίτερα επιθυμητές, γνώσεις SQL επιθυμητές, άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (Proficiency), άριστες αναλυτικές ικανότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. 2/4/2014 
37411Αρχιτέκτονες - Πολιτικοί Μηχανικοί - Τοπογράφοι - ΣχεδιαστέςHill International, στην ΑθήναΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Υπεύθυνος Μελετών. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος Αρχιτέκτονας ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός, τουλάχιστον Δεκαπενταετή επαγγελματική εμπειρία σε Εργα Ιδιωτικής Ανάπτυξης Κτιριακά ή Tουριστικών Εγκαταστάσεων. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και εποπτεία μελετών, στη σύνταξη προδιαγραφών μελετών καθώς & τευχών δημοπράτησης (Request for Proposals, Tender Documents). Η Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. 2/4/2014 
37412Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΤουριστικό Γραφείο με έδρα την Αττική Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Από Τουριστικό Γραφείο με έδρα την Αττική ζητείται νέος/νέα για το Τμήμα Πωλήσεων/ Κρατήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Οικονομικών ή Τουριστικών Σχολών, άριστη γνώση Αγγλικών (proficiency) και Η/Υ (office/outlook). Η θέση αφορά μόνιμη απασχόληση σε γραφείο γενικού τουρισμού στο τμήμα πωλήσεων / κρατήσεων. Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Άμεση πρόσληψη. Πλήρης απασχόληση 2/4/2014 
37413 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνεταιρεία FREDDO A.E. στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών στο e-mail: Σύνδεσμος ή στο FAX: 2105310860. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2105913003. Περισσότερες πληροφορίες στο site: www.freddo.gr (πηγή: kariera.gr) H εταιρεία FREDDO A.E. ζητεί Ψυκτικούς με κατοχή άδειας Τεχνικού Ψυκτικών Εγκαταστάσεων 3ης ειδικότητας-Γενικών Εφαρμογών, κατοχή πτυχίου στο αντικείμενο, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις, με δίπλωμα οδήγησης, γνώση αγγλικών. Πλήρης απασχόληση 2/4/2014 
37414Πτυχιούχοι Επιστήμονες - Μεταπτυχιακοί - Δόκτορεςεταιρεία ERGOLOGIC AEBE Κωδικός αγγελίας: EBS-D. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας, υπ’ όψη κας Κ. Καράμπελα, εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Senior ERP and CRM Consultant ? Developer. Απαραίτητα προσόντα: Αποδεδειγμένα 3–5 έτη σε ανάλογη θέση, εξαιρετική εμπειρία ως σύμβουλος μηχανοργάνωσης σε συστήματα ERP/CRM και ειδικότερα στο Entersoft Business Suite, απόφοιτος Ανώτατης Εκπαίδευσης Οικονομικών σχολών ή Πληροφορικής, πολύ καλή γνώση προγραμματισμού & σχεδιασμού εφαρμογών, ευχέρεια στην ανάλυση απαιτήσεων, Microsoft Visual Studio (VB.net, VC#), Web Services, SQL Server 2008 R2, Προγραμματισμός και Διαχείριση (Administrator) 2/4/2014 
37406 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνNetscope Solutions εταιρεία στην διάθεση / υποστήριξη οργάνων & συστημάτων μετρήσεων και μετρολογίας, στην ΑθήναΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Μηχανικός Υποστήριξης Οργάνων & Συστημάτων Μετρολογίας. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Πτυχίο (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με κατεύθυνση στους τομείς της Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρικών Μετρήσεων και Μετρολογίας, επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη χρήση ή/και υποστήριξη εργαστηριακών οργάνων μετρολογίας. (Θερμοκρασίας-Πίεσης-Ηλεκτρισμού), άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γραπτή & Προφορική), άριστη γνώση στην χρήση εφαρμογών Η/Υ (MS word, Excel, Power Point) 2/4/2014 
37407Προσωπικό Ασφαλείας - Φύλακες - Σωματοφύλακες - Συνοδοί Χρηματαποστολώνεταιρία G4S Cash Solutions, περιοχή αναφοράς Αγιος Ιωάννης Ρέντης Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητούνται Οδηγοί - Συνοδοί Χρηματαποστολών. Απαραίτητα Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, άδεια Υπηρεσιών Ασφαλείας (Security), βασικές γνώσεις αγγλικών, βασικές γνώσεις Η/Υ, πολύ καλή φυσική κατάσταση, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις με ικανότητα Ι1 με θητεία σε Ειδικές Δυνάμεις (για τους άνδρες υποψηφίους), επαγγελματικό Δίπλωμα (για οδηγούς) 2/4/2014 
37408Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS A.E.B.Eιστοσελίδα www.cbs.gr, Τηλ.: 210 64.92.800. Αποστολή Βιογραφικών Σημειωμάτων, υπ’ όψιν κας Γκιόκας Ράνιας στο e-mail: giokar@cbs.gr, ή στο Fax: 210 64.64.069. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) ζητείται Στέλεχος / χη για το τμήμα Προσφορών Λογισμικού (Software) Έργων Δημοσίου Τομέα. Απαιτούνται: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ή αντίστοιχο, άριστη ικανότητα σύνθεσης / περιγραφής τεχνικών λύσεων σε επίπεδο application software & ολοκληρωμένων πληροφορικών συστημάτων για να συντάσσει αντίστοιχες προσφορές, 5+ έτη σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία πληροφορικής που συμμετέχει σε Ολοκληρωμένα Έργα Δημοσίου στην Ελλάδα ή σε αντίστοιχη θέση στον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα 2/4/2014 
37418Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςE-GATE Ε.Π.Ε., εταιρεία προϊόντων πληροφορικής & τεχνολογίας, στο ΧαλάνδριΑναλυτικά η αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί να προσλάβει Σύμβουλο Πωλήσεων Καταστήματος Πληροφορικής. Aπαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ων ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά σε κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών πληροφορικής, επικαιροποιημένες γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής, με έμφαση στο Hardware, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα 2/4/2014 
37421Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςRICHE beyond darkness, εταιρεία στον χώρο φωτισμού, περιοχή ΑθήναΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Η εταιρεία RICHE beyond darkness, με ηγετική θέση στον χώρο φωτισμού, ζητά για άμεση πρόσληψη Διακοσμητή - Πωλητή καταστήματος. Απαιτούμενα προσόντα / προσωπικά γνωρίσματα: Θετική σκέψη, δεκτικότητα, αίσθημα ευθύνης, άρίστη γνώση Αγγλικών, γνώση Φωτισμού ή Επίπλου, Advance στις πωλήσεις με τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εύστοχης επικοινωνίας και εμπορικής διαπραγμάτευσης, ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση και να αποδίδει, άρίστη γνώση Η/Υ και Microsoft office 2/4/2014 
37435Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΕξαγωγική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών υπόψιν κας Κελεσίδου εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) ζητείται Νέα/Nέος για στελέχωση και γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος εξαγωγών. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων ή τίτλος πτυχίου σχετικός με το αντικείμενο, πολύ καλή γνώση Ισπανικών & Αγγλικών (επιπλέον γλώσσες θα θεωρηθούν προσόν), καλή χρήση Η/Υ (Microsoft Word, Excel, Outlook, Powerpoint), οργανωτικότητα, θετική προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα και ευελιξία πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων, επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις  3/4/2014 
37447Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΌμιλος στην ΚαλλιθέαΤηλ. επικοινωνίας: 211 1095600, υπόψη κας Βλάχου. Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Υπάλληλοι Γραφείου προσλαμβάνονται άμεσα για κεντρικά γραφεία ομίλου στην Καλλιθέα για 4ωρη πρωινή ή απογευματινή εργασία με ευχέρεια λόγου. Βασικός μισθός, ΙΚΑ.  3/4/2014 
37378Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Υπάλληλοι Λογιστηρίου - Οικονομολόγοιεταιρεία τροφίμων με έδρα στο ΡέντηΑποστολή βιογραφικών στο email cv@introfex.gr (πηγή: xe.gr) ζητείται βοηθός λογιστή, για μόνιμη πενθήμερη ενασχόληση με όλο το φάσμα της λογιστικής (βιβλία Γ' κατηγορίας). Προφίλ υποψηφίου: πτυχιούχος Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ), απαραίτητη & σταθερή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο, άριστη γνώση φορολογικών, λογιστικών & ασφαλιστικών θεμάτων και νομοθεσίας (ΕΛΓΣ, ΦΠΑ, Κ.Φ.Α.Σ., Φορολογία Εισοδήματος, Κοστολόγηση), αναλυτική σκέψη και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, έως 35 ετών, επικοινωνιακός. Παρέχονται: πλήρες πακέτο αποδοχών, προοπτικές εξέλιξης 1/4/2014 
37468Ιδιωτική Εκπαίδευση - Καλλιτεχνική εκπαίδευση - Μεταφράσεις - Διορθωτές / Επιμελητές κειμένων - Διάφοροι Εκπαιδευτές φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Δάφνηβιογραφικά στο e- mail: mesi _ ekpaideysi @ yahoo. gr, πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944/144769 (πηγή: xe.gr) Μαθηματικός και Φιλόλογος με τριετή φροντιστηριακή εμπειρία και μηχανογραφημένες σημειώσεις ζητείται από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, περιοχή Δάφνη Αττικής 6/4/2014 
37475Προγραμματιστές / Τεχνικοί Η/Υ, Δικτύων & TV - Απόφοιτοι Πληροφορικής - Γραφίστες - Τυπογράφοι - Video EditorMICRONET Α.Ε. στην ΑθήναΒιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr (πηγή: skywalker.gr)Η MICRONET Α.Ε. ζητά Senior Web Developer με 3ετή προϋπηρεσία. Άριστη γνώση ASP.Net, C#, HMTL, JQuery, CSS 3, AJAX, JSON. Θα εκτιμηθούν γνώσεις σε SQL Server 5/4/2014 
37471 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνσυνεργείο μοτοσικλετών στο ΑιγάλεωΠληροφορίες στο τηλέφωνο 6979/201149 ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00 (πηγή: xe.gr) Τεχνίτης ζητείται από συνεργείο μοτοσικλετών με εμπειρία καλά και στα ποδηλατα, περιοχή Αιγάλεω Αττικής, εως 29 ετων, ελληνικης καταγωγης. Αποδοχές 500€ 5/4/2014 
37481 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνεξουσιοδοτημένο συγκρότημα αυτοκινήτων (κωδ. θέσης Α). Αποστολή βιογραφικών στο: info@minimoke.gr (πηγή: xe.gr) Από εξουσιοδοτημένο συγκρότημα αυτοκινήτων ζητείται ολοκληρωμένος μηχανικός αυτοκινήτων. Απαραίτητη κρίνεται η προϋπηρεσία σε Peugeot - Citroen 7/4/2014 
37436Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Υπάλληλοι Λογιστηρίου - ΟικονομολόγοιΕλληνική εταιρεία στο χώρο του κλιματισμού στην Αθήνα Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Ζητείται βοηθός λογιστή (6μηνη σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης). Προσόντα: 3 έτη σε αντίστοιχη θέση, Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στην λογιστική, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ καθώς και εργατικών & μισθολογικών θεμάτων, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστες γνώσεις Η/Υ (Word, Excel, Outlook) και προγραμμάτων ERP (ENTERSOFT προτιμητέο), άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείρισης χρόνου και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών & αποτελεσματικής εργασίας, οργάνωση, αξιοπιστία, επαγγελματική συμπεριφορά 3/4/2014 
37437Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΔικηγορική εταιρεία στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Δικηγορική εταιρεία στην Αθήνα ζητάει υπάλληλο back office μέχρι 35 ετών. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία σε Δικηγορική εταιρεία, Πτυχίο ΑΕΙ, άριστη γνώση Microsoft office, άριστη γνώση Αγγλικών, στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες για άντρες. Πλήρης απασχόληση 3/4/2014 
37438Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΒιομηχανία Αλλαντικών ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ, για το Υποκατάστημα Αθηνών Κωδικός αγγελίας: Πωλητής. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Πωλητής. Απαραίτητα Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν), προϋπηρεσία στον τομέα των πωλήσεων για 3-5 χρόνια - Εμπειρία στον κλάδο τροφίμων θα εκτιμηθεί, γνώση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης I.X., ευχέρεια στον προφορικό λόγο, κοινωνικότητα και εξωστρέφεια, ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης, πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψηφίους 3/4/2014 
37439Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Υπάλληλοι Λογιστηρίου - ΟικονομολόγοιΕλληνική εταιρεία στο χώρο του κλιματισμού στην Αθήνα Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Ζητείται βοηθός λογιστή (6μηνη σύμβαση με δυνατότητα ανανέωσης). Προσόντα: 3 έτη σε αντίστοιχη θέση, Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ στην λογιστική, πολύ καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ καθώς και εργατικών & μισθολογικών θεμάτων, άριστη γνώση Αγγλικών, άριστες γνώσεις Η/Υ (Word, Excel, Outlook) και προγραμμάτων ERP (ENTERSOFT προτιμητέο), άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείρισης χρόνου και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών & αποτελεσματικής εργασίας, οργάνωση, αξιοπιστία, επαγγελματική συμπεριφορά 3/4/2014 
37440Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι εταιρία G4S Cash Solutions, περιοχή απασχόλησης Αγιος Ιωάννης ΡέντηςΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Account Manager. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι./ ΤΕΙ κατά προτίμηση Οικονομικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον 3 έτη σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων σε μεγάλη Εταιρεία, άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, άριστη γνώση Η/Υ, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, δυνατότητα παρουσιάσεων, ικανότητα παραγωγικής συνεργασίας με προϊσταμένους και υφισταμένους, αναλυτική σκέψη 3/4/2014 
37441Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςMindFusion Ε.Π.Ε. με έδρα κοντά στο μετρό Αγίου Δημητρίου Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητούνται 2 υπάλληλοι τηλεφωνικού κέντρου. Αρμοδιότητες: Διαχείριση και ανανέωση βάσης πελατολογίου τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, τηλεφωνική υποστήριξη πελατών και επίλυση προβλημάτων, συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων, ανάθεση πελατών, κλείσιμο ραντεβού. Προσόντα Υποψηφίου: Απόφοιτος Λυκείου, ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία, πνεύμα ομαδικότητας, γνώση της Αγγλικής γλώσσας 3/4/2014 
37442Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΕμπορική Εταιρεία Πλακιδίων & Ειδών Υγιεινής στην Αθήνα Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό στην ταχυδρομική θυρίδα 67849, υπ' όψιν Δ. Π., εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) ζητούνται Πωλητές. Ελάχιστα προσόντα: Προϋπηρεσία στον κλάδο επιθυμητή, εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας, εμπορική αντίληψη, εργατικότητα και Υπευθυνότητα, γνώση χρήσης Η/Υ. Η εταιρία προσφέρει: Πολύ καλό πακέτο αποδοχών, άμεσα εξαρτόμενο από τις πωλήσεις χωρίς ανώτατο όριο, πολύ καλό και σταθερό περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες καριέρας 3/4/2014 
37443Προγραμματιστές / Τεχνικοί Η/Υ, Δικτύων & TV - Απόφοιτοι Πληροφορικής - Γραφίστες - Τυπογράφοι - Video EditorΕταιρία πληροφορικής στην Αθήνα Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Εταιρία πληροφορικής στην Αθήνα ζητά εργαζόμενους για την επάνδρωση του τμήματος Development, με πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού σε περιβάλλον Windows (PowerBuilder, Visual Basic, .net ) ή /και σε περιβάλλον android. Πλήρης απασχόληση  3/4/2014 
37444Οδηγοί - Διανομείς - Courier - Εκπαιδευτές οδήγησηςεταιρεία FRESHWAYS Ε.Π.Ε. στην ΑθήναΚωδικός αγγελίας: Πωλητής Ex-Van. Εάν έχετε όρεξη & διάθεση για εργασία, στείλτε το βιογραφικό σας & το αντίγραφο της άδειας οδήγησης σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητούνται Πωλητές/ Πωλήτριες Οδηγούς για το ex-van δίκτυο πωλήσεων Αττικής. Απαραίτητα Προσόντα: Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, τουλάχιστον 3 έτη, στον χώρο πωλήσεων τροφίμων, επαγγελματικό Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, απόφοιτος Λυκείου, έως 30 χρονών, ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, επιμονή / υπομονή για την επίτευξη στόχων, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. 3/4/2014 
37445Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΕταιρία Logistics με έδρα τον Ασπρόπυργο ΑττικήςΤηλέφωνο: 210 5552144. Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώνοντας τον κωδικό LTS εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) Εταιρία Logistics με έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, αναζητεί για άμεση στελέχωση Υπάλληλο Γραφείου Κίνησης. Προσόντα: Προϋπηρεσία μεγαλύτερη του ενός έτους στην ίδια θέση σε εταιρία ή τμήμα logistics, εμπειρία σε χρήση ERP/WMS, πολύ καλή χρήση MS Excel, διαθεσιμότητα για εργασία σε βάρδιες, κάτοχος μεταφορικού μέσου. Αρμοδιότητες: Καθημερινή παρακολούθηση ροής παραγγελιών, δημιουργία picking list, εκδοση παραστατικών, επικοινωνία με πελάτες - εξωτερικούς συνεργάτες, επίλυση προβλημάτων, reporting 3/4/2014 
37446Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςNEF-NEF A.E, εταιρία στον χώρο των λευκών ειδών, με έδρα το Μενίδι Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Η NEF-NEF A.E, εταιρία στον χώρο των λευκών ειδών, με έδρα το Μενίδι αναζητά Γραμματεία Πωλήσεων. Προφίλ Υποψηφίου: Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ, επιτυχημένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε ανάλογη θέση, άριστη χρήση του MS Office (powerpoint, word, excel, outlook, internet), εμπειρία στη χρήση προγραμμάτων ERP (Softone), άριστη γνώση Αγγλικών, ικανότητα διεκπεραίωσης ταυτόχρονων αρμοδιοτήτων, ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας υπό πίεση 3/4/2014 
37426Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι Υποδοχήςεταιρεία SALE IN, περιοχή Νοτιοδυτικά Προάστια Αττικής - Πειραιάς Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)H SALE IN, εταιρείες προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ζητά Υπαλλήλους Γραφείου. Απαραίτητα Προσόντα: Απόφοιτος/η Λυκείου ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ (προοπτικές εξέλιξης), άνεση στην επικοινωνία & διαπραγματευτική ικανότητα, φιλόδοξος/η προσανατολισμένος/η στην επίτευξη του στόχου, απαραίτητη εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων. Η Εταιρεία προσφέρει: Σταθερό μηνιαίο μισθό με όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις, υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία BONUS, σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 3/4/2014 
37427Μάγειρες-Ψήστες-Αρτοποιοί-Αρτεργάτες-Ζαχαροπλάστες-Εστιάτορες-Σερβιτόροι-Άτομα για Deliveryαλυσίδα ζαχαροπλαστείων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, για τα καταστήματα της ΑθήναςΚωδικός αγγελίας: ΥΖ. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση Σύνδεσμος ή στο fax 210 7718358 (πηγή: kariera.gr) Η αλυσίδα ζαχαροπλαστείων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, επιθυμεί για τα καταστήματα της Αθήνας, να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Ζαχαροπλάστη. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχιούχος Σχολής Ζαχαροπλαστικής, πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 χρόνια, γνώσεις απαιτήσεων ISO 22000- Haccp, ευχάριστη παρουσία με ευχέρεια στην επικοινωνία, πελατοκεντρική φιλοσοφία, ομαδικό πνεύμα, αποτελεσματικότητα  3/4/2014 
37428Μάγειρες-Ψήστες-Αρτοποιοί-Αρτεργάτες-Ζαχαροπλάστες-Εστιάτορες-Σερβιτόροι-Άτομα για Deliveryεταιρεία "PURATOS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ", στην ΑθήναΠαρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν Δ.Π. εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) Η εταιρεία "PURATOS ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ", επιθυμεί να προσλάβει: Τεχνικό Αρτοποιίας. Προφίλ Υποψηφίου: Σπουδές σχετικές με την αρτοποιία, προϋπηρεσία, επιθυμητή γνώση Αγγλικής γλώσσας, δυναμικότητα - ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ευχέρεια επικοινωνίας – ομαδικό πνεύμα, οργανωτική ικανότητα-συνέπεια, έως 35 ετών. Η εταιρεία προσφέρει: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και αυτοκίνητο, άριστο περιβάλλον εργασίας, ιδιωτική ασφάλιση, συνεχή εκπαίδευση, μία σταθερή και με προοπτικές επαγγελματική σταδιοδρομία 3/4/2014 
37423Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςCOMPACT DISC CLUB, στην Αθήνα Aποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητούνται Εκπρόσωποι Τηλεφωνικού Κέντρου, για εξυπηρέτηση εισερχομένων κλήσεων & προώθηση μουσικών συλλογών στα μέλη μας. Απαραίτητα Προσόντα: τουλάχιστον 2 έτη σε call center , εμπειρία σε πωλήσεις θα θεωρηθεί προσόν, εξοικείωση με Η/Υ, άνεση στην επικοινωνία, διάθεση για αποδοτική εργασία, self-motivation, έως 30 ετών. Προσφέρουμε: Άμεση πρόσληψη, σταθερές μηνιαίες αποδοχές για 6ωρη απασχόληση & bonus αποδοτικότητας, συνεχή εκπαίδευση, μοντέρνο & αναπτυσσόμενο περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης 3/4/2014 
37432Υγειονομικές υπηρεσίες - Ειδικοί θεραπευτές - Ιατρεία - Διατροφολόγοι - Γηροκόμοι - ΦαρμακοποιοίΌμιλος του Ιατρικού Αθηνών Κλινική Αμαρουσίου Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών Κλινική Αμαρουσίου ζητεί Ιατρό Παθολογοανατόμο. Προσφέρεται επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας. Πλήρης απασχόληση  3/4/2014 
37433Υγειονομικές υπηρεσίες - Ειδικοί θεραπευτές - Ιατρεία - Διατροφολόγοι - Γηροκόμοι - ΦαρμακοποιοίΌμιλος του Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Αμαρουσίου Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr) ζητείται Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ιατρικών Εργαστηρίων, απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη, πολύ καλή γνώση Η/Υ, πολύ καλή γνώση Αγγλικών. Προσφέρεται ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και δυνατότητα επιτυχημένης καριέρας σ’ έναν από τους δυναμικότερους Επιχειρηματικούς Ομίλους της χώρας. 3/4/2014 
37419Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςE-GATE Ε.Π.Ε., εταιρεία προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, στο ΧαλάνδριΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, επιθυμεί να προσλάβει Πωλήτρια Καταστήματος Πληροφορικής. Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής, ηλικία έως 28 ετών, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα, προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών. 2/4/2014 
37420Ιατρικοί Επισκέπτες - Πωλητές ΥγείαςΑνώνυμη Εταιρεία, για την περιοχή της ΑθήναςΚωδικός αγγελίας: ΙΕA. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας, εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Ιατρικός επισκέπτης για προώθηση ειδικού αναλώσιμου υλικού χειρουργείου. Απαραίτητα προσόντα: Δυνατότητα ταξιδίων εντός και εκτός Ελλάδας, άριστη ικανότητα επικοινωνίας, επαγγελματισμός, γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency, χρήση Η/Υ, κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες), προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητη), κάτοχος πτυχίων ΑΕΙ Ή ΤΕΙ θα εκτιμηθεί (όχι απαραίτητο). Πλήρης απασχόληση 3/4/2014 
37415Πτυχιούχοι Επιστήμονες - Μεταπτυχιακοί - ΔόκτορεςΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε, για τα γραφεία της σε Θεσσαλονίκη & ΑθήναΚωδικός θέσης εργασίας: PK01. Αναλυτικά η αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται Διευθυντής Έργων Δημοσίου Τομέα και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι και Μεταπτυχιακός Τίτλος (κατά προτίμηση πολυτεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης), αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών στην υλοποίηση και διαχείριση έργων Δημοσίου Τομέα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς (τουλάχιστον τρία χρόνια σε tenders της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), εμπειρία σε διαδικασίες αξιολόγησης (ex ante, ex post, impact assessment) 3/4/2014 
37416Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΜεγάλη Ενεργειακή Εταιρία στην Αθήνα Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται Υπεύθυνος/η για Γραμματειακή - Διοικητική Υποστήριξη. Απαραίτητα Προσόντα: Απόφοιτη Σχολής Γραμματέων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, άριστη χρήση Η/Υ, άριστη γνώση Αγγλικών, οργανωτικές ικανότητες, διαχείριση της εισερχόμενης/ εξερχόμενης αλληλογραφίας, ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων, ανεπτυγμένη ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας, οργάνωσης και συνεργασίας. Άνεση στην επικοινωνία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 3/4/2014 
37417Προγραμματιστές / Τεχνικοί Η/Υ, Δικτύων & TV - Απόφοιτοι Πληροφορικής - Γραφίστες - Τυπογράφοι - Video EditorΌμιλος Εταιρειών στον κλάδο των Μηχανημάτων στην Αθήνα Κωδικός θέσης εργασίας: ΣΜ1-04.14 Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται Στέλεχος Μηχανογράφησης. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα εργασίας, πολύ καλή γνώση: Ανάλυσης και Σχεδιασμού Σχεσιακών Βάσεων δεδομένων: DB/2, SQL Server, AS / 400 (Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, βελτίωση και υποστήριξη προγραμμάτων σε γλώσσα προγραμματισμού RPG), γνώση εφαρμογής, συντήρησης & ανάπτυξης δικτύων, εφαρμογές Microsoft Access, Excel & SQL Εργαλείων, Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής (Ανάλυση – Προγραμματισμό), πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 3/4/2014 
37422Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςPublic Facilities εταιρεία προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, στην ΑθήναΚωδικός αγγελίας: PBFC 37. Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail εδώ Σύνδεσμος ,ή μέσω fax: 211-98.91.901. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 211-98.91.990 / 6974888626 (πηγή: kariera.gr) ζητούνται Υπάλληλοι Γραφείου. Απαραίτητα Προσόντα: Απόφοιτος/η Λυκείου ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ (προοπτικές εξέλιξης), άνεση στην επικοινωνία, διαπραγματευτική ικανότητα, προσανατολισμένος/η στην επίτευξη του στόχου, επιθυμητή εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων. Προσφέρονται: Σταθερό μηνιαίο μισθό με τις νόμιμες προσαυξήσεις, υψηλά εβδομαδιαία ή μηνιαία BONUS, σύμβαση Αορίστου Διάρκειας με ασφάλεια ΙΚΑ, εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, ευέλικτα ωράρια 8h–6h με δυνατότητα επιλογής, προοπτικές εξέλιξης (SUPERVISOR-TEAM LEADER) 3/4/2014 
37424Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/Διαφήμισηςεταιρεία LINK2U A.E. ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova, στο Μαρούσι Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1062800. Αποστολή βιογραφικών στο Fax: 211 1062801 ή εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr) ζητούνται Κυρίες - Κύριοι για Τηλεφωνικές Πωλήσεις (Μερική απασχόληση - 4ωρη & 6ωρη). Απαραίτητα Προσόντα: Θετική σκέψη και χαμόγελο, ευχέρεια επικοινωνίας και ευγένεια, γρήγορη αντίληψη και προσαρμοστικότητα, ευχέρεια στη χρήση Η/Υ. Η Εταιρία προσφέρει: Σταθερό μισθό και ασφάλιση ΙΚΑ, συνέπεια στις πληρωμές, Bonus αποδοτικότητας, εύκολη πρόσβαση με τον ΗΣΑΠ (σταθμός Αμαρουσίου) 3/4/2014 
37425Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/Διαφήμισηςεταιρεία LINK2U A.E. εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ομίλου Forthnet – Nova, στο Μαρούσι Τηλ. Επικοινωνίας: 211 1062800. Αποστολή βιογραφικών στο E-mail: Σύνδεσμος ή στο Fax: 211 1062801 3 (πηγή: skywalker.gr)ζητούνται Στελέχη Call Center (Πλήρης & Μερική Απασχόληση). Απαραίτητα Προσόντα: Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών, πολύ καλή γνώση Η/Υ, άνεση & ευγένεια στην επικοινωνία, νοοτροπία με έμφαση στο αποτέλεσμα, πνεύμα ομαδικότητας. Προσφέρονται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (ασφάλιση, σταθερός μισθός & bonus), προοπτική αορίστου σύμβασης εργασίας, δυναμικό εργασιακό περιβάλλον, προοπτικές εξέλιξης (supervisor, team leaders), συνεχή εκπαίδευση από καταξιωμένα στελέχη, ευελιξία επιλογής ωραρίου 3/4/2014 
37430Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΗellas solar Telecoms στην Αθήνα Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητούνται Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, άνεση στην προφορική επικοινωνία, εξοικείωση στη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows (Ms Office), προηγούμενη εργασιακή εμπειρία επιθυμητή (όχι αναγκαία), ομαδικό πνεύμα. Παροχές: Σταθερός μισθός και ασφάλιση, 4ωρη-6ωρη-8ωρη απασχόληση, συνεχής εκπαίδευση στις πωλήσεις και σε νέες τεχνολογίες, προοπτικές εξέλιξης (team leader – Supervisor), σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 3/4/2014 
37488Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΕταιρεία στη Καλλιθέα ΑττικήςΠληροφορίες στο τηλέφωνο 210/9512844 (πηγή: xe.gr)Από το τμήμα διακίνησης της εταιρείας, ζητείται υπάλληλος για έκδοση τιμολογίων και παραστατικών, απαραίτηση η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστο δύο χρόνων στην ίδια θέση, γνώση προγράμματος έκδοσης παραστατικών prisma, πενθήμερη εργασία, οκταώρο με ασφάλιση ΙΚΑ. Αποδοχές 700€  7/4/2014 
37469Κομμωτές - Αισθητικοί - Μανικιουρίστ - Σύμβουλοι Ομορφιάςφαρμακείο στη Νέα Ερυθραία Αττικής Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6944/596777 (πηγή: xe.gr)Αισθητικός - βοηθός φαρμακείου ζητείται για φαρμακείο στα βόρεια προάστια, περιοχή Νέα Ερυθραία Αττικής  5/4/2014 
37470 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνσυνεργείο, περιοχή Πολύγωνο Αττικής Πληροφορίες στα τηλέφωνα 6946/592891 & 211/2105635 (πηγή: xe.gr) Μηχανικός και με γνώσεις υγραεριοκίνησης, ζητείται από συνεργείο, περιοχή Πολύγωνο Αττικής  5/4/2014 
37476Προγραμματιστές / Τεχνικοί Η/Υ, Δικτύων & TV - Απόφοιτοι Πληροφορικής - Γραφίστες - Τυπογράφοι - Video EditorΦαρμακαποθήκη στο Μοσχάτο ΑττικήςΑποστολή βιογραφικών στο e-mail: aggelies@lionpharma.gr, τηλ. επικοινωνίας 210 4821825 (πηγή: skywalker.gr) Φαρμακαποθήκη στο Μοσχάτο Αττικής, ζητά Μηχανικό Λογισμικού–Τεχνικό Υποστήριξης με άριστη γνώση λειτουργικών συστημάτων και τεχνολογίας, για την εγκατάσταση και αναβάθμιση εφαρμογών της και την επίλυση προβλημάτων 7/4/2014 
37462Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι Μεγάλη Ανώνυμη Εταιρία στην Αθήνα Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Μεγάλη εταιρία αναζητά Διευθυντή Εξαγωγών Contract Manufacturing. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Χημικού, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία σε πωλήσεις FMCG εσωτερικού ή εξωτερικού, άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά & προφορικά). Η γνώση ιταλικών ή και γαλλικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Γνώση της Ευρωπαϊκής αγοράς θα θεωρεί προσόν, ευχέρεια συχνών ταξιδιών 5/4/2014 
37463Προγραμματιστές / Τεχνικοί Η/Υ, Δικτύων & TV - Απόφοιτοι Πληροφορικής - Γραφίστες - Τυπογράφοι - Video EditorΕισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων στο ΜαρούσιΚωδικός θέσης εργασίας: ITA. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Εισαγωγική Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων ζητά υπάλληλο με γνώσεις πληροφορικής & λογιστικής. Προφίλ Υποψηφίου: Άριστη γνώση MS SQL Server, MS Office suite, ERP, πολύ καλή γνώση Γεν.Λογιστικής, άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (Proficiency επιθυμητό), επικοινωνιακός, υπεύθυνος, συνεργάσιμος, έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 4/4/2014 
37464Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςAdecco, για λογαριασμό πελάτη της που εδρεύει στην περιοχή του ΑσπρόπυργουΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται Υπάλληλος Τιμολόγησης. Περιγραφή Θέσης: Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/-νη για την καταχώριση προϊόντων αποθήκης σε ERP σύστημα (SAP). Προφίλ Υποψηφίου: Ένα (1) έτος προϋπηρεσία ως υπάλληλος τιμολόγησης σε αποθήκη, γνώση SAP (ιδανικά) ή άλλου συστήματος ERP, κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας & πελατοκεντρική αντίληψη, άριστη διαπραγματευτική ικανότητα 4/4/2014 
37465Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/Διαφήμισηςεταιρεία AMCO ABEE, στο Αιγάλεω Αττικής κωδικός θέσης: S04/14 Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται στέλεχος Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Μηχανικού ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing, τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία στην πώληση Ηλεκτρονικών Συστημάτων ή Λύσεων Πληροφορικής, δίπλωμα αυτοκινήτου, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους ανδρες). Επιθυμητά Προσόντα: Καλή γνώση Αγγλικών, γνωση όλων των εφαρμογών γραφείου Η/Υ 5/4/2014 
37466Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΗellas solar Telecoms στην Αθήνα Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: Σύνδεσμος ή στο τηλέφωνο: 210 6706000. (πηγή: skywalker.gr)ζητούνται υπάλληλοι πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Οι αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Προφίλ Υποψηφίου: Απόφοιτος Λυκείου, προϋπηρεσία σε διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι απαραίτητη, καλή Χρήση Η/Υ (Ms Office), ευχέρεια στην επικοινωνία, πολύ καλές διαπραγματευτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα Προσφέρονται: Πλήρης Απασχόληση (8ωρο) ή μερική απασχόληση (4ωρο), σταθερός Μηνιαίος Μισθός, ασφάλιση 5/4/2014 
37448Πτυχιούχοι Επιστήμονες - Μεταπτυχιακοί - ΔόκτορεςCyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών ΚύπρουΟι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα εδώ Σύνδεσμος ή στο fax: 2155008801 με την ένδειξη ΠΡΑΚΤΙΚΗ_ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ_ΠΩΛΗΣΕΩΝ_4_2014 (πηγή: kariera.gr) ζητούνται 2 Τελειόφοιτους ΤΕΙ των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing ή Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων, για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση. Ατομικές Ικανότητες: Προφορική επικοινωνία, γραπτή επικοινωνία, ομαδικότητα, αντίληψη / κατανόηση. H απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.  5/4/2014 
37449Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι Οργανισμός Υγείας στην ΑθήναΚωδικός αγγελίας: Υ-ΠΦΥ 11/13. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Υπεύθυνος/η Διαγνωστικού Κέντρου (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας). Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού, επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή στον ευρύτερο χώρο της υγείας, τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, εμπειρία ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα, απασχόληση σε σπαστό ωράριο πρωί – απόγευμα σε μόνιμη βάση, γνώσεις Η/Υ. 4/4/2014 
37450Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςGlobalstar.gr, εταιρεία κατασκευής ιστοσελίδων στην Αθήνα Κωδικός αγγελίας: SLGS. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας, μαζί με μια φωτογραφία, εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Στέλεχος Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προϋπηρεσία 2 ετών στις πωλήσεις υπηρεσιών, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, χρήστης Internet (Power User) & εξοικείωση με Social Networks, πολύ καλή γνώση Office (κυρίως Word, Excel) & συστημάτων CRM, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και επικοινωνίας. Αρμοδιότητες θέσης: Τηλεφωνικές πωλήσεις- Καταχώρηση δεδομένων σε CRM, πραγματοποίηση συναντήσεων με δυνητικούς πελάτες, προετοιμασία, σύνθεση και παρουσίαση οικονομικών προσφορών 4/4/2014 
37451Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι Εταιρεια Π.Κουρμπελας & Σια Ε.Εwww.ioannakourbela.com Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται άτομο για την θέση του υπεύθυνου καταστήματος ενδυμάτων / πωλητή. Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία σε πωλήσεις ενδυμάτων (Λιανική), γνώση Merchandising, άριστη γραπτή & προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας, πολύ καλή γνώση εφαρμογών Η/Υ, MS Office, Internet, άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες. Αρμοδιότητες θέσης: Παραγγελία προϊόντων, λήψη αποφάσεων, συντονισμό καθημερινής λειτουργίας καταστημάτων, εκπαίδευση, εξυπηρέτηση πελατών, παροχή κινήτρων στην ομάδα 4/4/2014 
37452Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι εταιρεία στον χώρο των third-party Logistics (3PL)Κωδικός αγγελίας: ΕΜΠΟΡ. 04_2014. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Στέλεχος Account Manager. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Οικονομικής/Θετικής Κατεύθυνσης, 4-5ετη εμπειρία σε θέση υπευθύνου logistics ή supply chain σε εμπορική εταιρεία κατά προτίμηση Fast Moving Goods, άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office), άριστη γνώση Αγγλικών, συνεχή εικόνα της αγοράς & ανταγωνισμού, άριστες ικανότητες διαπραγμάτευσης, αποτελεσματικότητας & επικοινωνίας, ικανότητα λήψης αποφάσεων, ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 4/4/2014 
37453Σχεδιαστές - Μοντελίστ - Πατρονίστ - Ράφτες - ΜοδίστρεςΑνώνυμη Εταιρεία στο χώρο της ένδυσης, περιοχή ΑθήναΑποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Συνεργάτης με άριστη γνώση της Διαδικασίας Σχεδιασμού και Παραγωγής Γυναικείου Ενδύματος. Απαραίτητα Προσόντα: Άριστη γνώση κοπτικής και ραπτικής, καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση κατασκευής πατρόν και χειρισμού Σχεδιαστικών προγραμμάτων, καλή γνώση του Ελληνικού Εμπορίου (Ατελιέ και Οίκων Υψηλής Ραπτικής) Γυναικείου Ρούχου και Αξεσουάρ. Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα υποψήφιοι που έχουν διάθεση για δουλειά και επιθυμία για επαγγελματική ανέλιξη. 5/4/2014 
37498Ιατρικοί Επισκέπτες - Πωλητές Υγείαςφαρμακευτική εταιρεία για το νομό ΑττικήςΑποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος ή στο fax: 210 6654554 (πηγή: φαρμακευτική εταιρεία στην περιοχή της Αθήνας ζητεί Συνεργάτες για χώρους φαρμακείων, για το νομό Αττικής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρμακείων.  7/4/2014 
37499Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι Υποδοχήςεταιρία PLEGMA NET, περιοχή κατω Πατήσια τηλέφωνο επικοινωνίας 2112119582. Αποστολή βιογραφικών σε ηλεκτρονική μορφή εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr) Η εταιρία PLEGMA NET (Πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ στα Κατω Πατήσια) δίνει την ευκαιρία σε νέους και νέες να εργαστούν στο σύγχρονο τηλεφωνικό της κέντρο και προσλαμβάνει άμεσα άτομα με ευχέρεια λόγου για ενημέρωση πελατολογίου, για υπηρεσίες - προσφορές μεγάλου παρόχου κινητής τηλεφωνίας. 8ωρη απασχόληση, 5νθήμερη εργασία, καλύψεις ΙΚΑ, extra bonus παραγωγικότητας. Πλήρης απασχόληση  7/4/2014 
37474 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωντεχνική εταιρεία στο ΠεριστέριΠληροφορίες στα τηλέφωνα 6976/383762 & 210/9817403 (πηγή: xe.gr) Ψυκτικός με μηχανάκι ζητείται από τεχνική εταιρεία για συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων.Παρέχονται μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ, περιοχή Περιστέρι  5/4/2014 
37492Λογιστές - Φοροτεχνικοί - Υπάλληλοι Λογιστηρίου - ΟικονομολόγοιΛογιστικό γραφείο στα βόρεια προάστιααποστολή βιογραφικών στο email: ppanos@hotmail.com (πηγή: xe.gr) Λογιστικό γραφείο στα βόρεια προάστια ζητεί βοηθό λογιστή, απαραίτητη προϋπηρεσία σε φοροτεχνικό γραφείο και γνώση συμπλήρωσης αποστολής δηλώσεων φυσικών προσώπων Ε3 και Ε9 7/4/2014 
37511Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι εταιρία καταστημάτων καφεστίασης "MIKEL", για το κατάστημά στο Αιγάλεω ΑττικήςΑποστολή βιογραφικών (με επισυναπτόμενη φωτογραφία) στο Σύνδεσμος ή στο Fax: 211 800 4885 Τηλ. 210 251 7255/210 251 4649 (πηγή: skywalker.gr) Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης "MIKEL" προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στο Αιγάλεω Αττικής, ζητά άτομα ηλικίας 20 – 35 ετών για το πόστο του Υπεύθυνου Καταστήματος. Πλήρης απασχόληση  8/4/2014 
37624Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςKorea Business Center στην ΑθήναΒιογραφικά στην Αγγλική Γλώσσα. Όσα βιογραφικά σταλούν στα Ελληνικά δεν θα ληφθούν υπ΄ όψιν. Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Το Korea Business Center ζητεί να προσλάβει 2 Υπαλλήλους Γραφείου για 2μηνη εργασία, ένα (1) για την προώθηση κορεατικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα μέσω επιχειρηματικών ραντεβού σε εμπορικές εκδηλώσεις και ένα (1) με πείρα στις πωλήσεις στο ναυτιλιακό τομέα. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας & πληροφορικής με ευελιξία λόγου - τηλεφωνικής επικοινωνίας, ευχάριστοι χαρακτήρες, δυναμικοί, συνεργάσιμοι και προϋπηρεσία στις πωλήσεις είναι απαραίτητα. 14/4/2014 
37648Δημόσιες Υπηρεσίες - Υπουργεία - ΝΠΔΔ ΥπουργείωνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ν. Λάρισας) Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ Σύνδεσμος τηλ. επικοινωνίας: 2413 508282 Η 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για τις ανάγκες του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ι.Μ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΓΙΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ». Αναλυτικά ζητούνται: 2 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (κατεύθυνσης Β' συντήρηση τοιχογραφιών- εικόνων-ξυλόγλυπτων), 2 ΔΕ Τεχνικοί Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (με ειδίκευση στην Συντήρηση Έργων Ζωγραφικής), 4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες  14/4/201422/4/2014
37647Δημόσιες Υπηρεσίες - Υπουργεία - ΝΠΔΔ ΥπουργείωνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ν. Ευρυτανίας) Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για την προκήρυξη εδώ Σύνδεσμος (πηγή: dikaiologitika.gr)Η 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΟΥ Ι.Ν. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΡΑΧΑΣ ΔΗΜΟΥ ΦΟΥΡΝΑ, Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ». Ειδικότερα: 3 ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης- ελλείψει αυτών ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (συντήρηση τοιχογραφιών), 2 ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής & έργων Τέχνης (συντήρηση τοιχογραφιών), 2 ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών (με εμπειρία στην Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων)   23/4/2014
37510Μάγειρες-Ψήστες-Αρτοποιοί-Αρτεργάτες-Ζαχαροπλάστες-Εστιάτορες-Σερβιτόροι-Άτομα για DeliveryΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ, περιοχές: κέντρο της Αθήνας & Βόρεια Προάστια ΑθηνώνΚωδικός θέσης εργασίας: Ψ.Φ. Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα υπ' όψιν της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού εδώ Σύνδεσμος ή στο φαξ 210 6694150 (πηγή: skywalker.gr) ζητούνται Ψήστες για τα νέα καταστήματά της στα Β. Προάστια και στο Κέντρο (πλήρη απασχόληση). Προφίλ Υποψηφίων: Έως 40 ετών. Η εταιρεία προσφέρει: Άριστο περιβάλλον εργασίας, ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α., εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης  8/4/2014 
37513Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΑνώνυμη Εταιρεία στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται ERP Consultant. Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών των ολοκληρωμένων μηχανογραφικών συστημάτων Omega & Galaxy της SingularLogic. Απαραίτητα Προσόντα: Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS), ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας, μεθοδολογία και αποτελεσματικότητα, άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία. Πλήρης απασχόληση 9/4/2014 
37493Γυμναστές - Προπονητές - Δάσκαλοι χορού - Nαυγαγοσώστες studio στη Γλυφάδα και στο Κολωνάκιβιογραφικά στο email: studio@ananeapilates.gr (πηγή: xe.gr) Γυμναστές έμπειροι, απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ, με ειδίκευση στα όργανα του pilates και στο TRX, ζητούνται για εργασία σε studio στη Γλυφάδα και στο Κολωνάκι 7/4/2014 
37473 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. βιομηχανία πλαστικών ειδών συσκευασίας, με έδρα τον Αυλώνα ΑττικήςΠαρακαλούμε προωθήστε το βιογραφικό σας σημείωμα e-mail: info@georgioubags.gr, fax: 22950/42810 (πηγή: xe.gr) Η Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. βιομηχανία πλαστικών ειδών συσκευασίας, με έδρα τον Αυλώνα Αττικής, αναζητεί μηχανουργό συντηρητή. Παρέχεται: πλήρης απασχόληση. Αξιοκρατικό πακέτο αποδοχών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Επιθυμητή η διαμονή, πλησίον της έδρας της εταιρείας 5/4/2014 
37495Σχεδιαστές - Μοντελίστ - Πατρονίστ - Ράφτες - ΜοδίστρεςPINK WOMAN, περιοχή ΑθήναΑποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)H PINK WOMAN αναζητεί Πατρονίστ με εμπειρία στο γυναίκειο ένδυμα για το τμήμα Ποιοτικού Έλεγχου. Υποχρεώσεις: Πρόβα δειγμάτων και προετοιμασία γραπτών αναφορών – διορθώσεων στην εφαρμογή και ραφή των προαναφερόμενων δειγμάτων. Aπαραίτητα προσόντα: Εμπειρία και γνώση ραφής και πατρόν ειδικότερα στο γυναίκειο ρούχο (σταθερό και ελαστικό), γνώση Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο First Certificate, γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και προγραμμάτων OFFICE. Πλήρης απασχόληση 7/4/2014 
37496Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΑνώνυμη Εταιρία, περιοχή Πειραιάς Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6975 683998. Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητούνται 10 Εκπρόσωποι Πωλήσεων (8ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση). Απαραίτητα προσόντα: άνεση στην επικοινωνία & ευγένεια, γρήγορη αντίληψη, θετική διάθεση, δυναμικός & ευχάριστος χαρακτήρας. Επιθυμητή η εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων τηλεφωνίας. Προσφέρονται: σταθερές μηνιαίες αποδοχές 750€ και πλήρης ασφάλιση ΙΚΑ, μηνιαίο bonus, ασφαλές & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, μόνιμη απασχόληση, σύμβαση αορίστου χρόνου, ευκαιρίες επαγγελματικής & μισθολογικής εξέλιξης (Team Leader, Εκπαιδευτής, Προϊστάμενος). 7/4/2014 
37497Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/Διαφήμισηςεταιρία PLEGMA NET, περιοχή Κάτω Πατήσια Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητούνται Υπάλληλοι Γραφείου για Προώθηση Σταθερής Τηλεφωνίας WIND (5ωρη απογευματινή απασχόληση). Απαραίτητα προσόντα: Επικοινωνιακά προσόντα - ευελιξία στον λόγο, δυναμικό χαρακτήρα, πνεύμα ομαδικότητας (επιθυμητή), εμπειρία στις πωλήσεις, απολυτήριο λυκείου (πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ θα εκτιμηθεί και θα αναγνωριστεί άμεσα σαν προσόν για προοπτικές εξέλιξης), καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 7/4/2014 
37508Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΧρηματοοικονομικός Οργανισμός Allianz, περιοχή Άγιος Δημήτριος Αττικής Αποστολή βιογραφικών υπ’ όψιν κ. Σαλακατσιόγλου εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) ζητούνται Στελέχη Γραφείου. Παροχές: Ελκυστικό πακέτο αμοιβών (προμήθειες, bonuses), δυνατότητα οικονομικής στήριξης (υπό προϋποθέσεις), ομαδική ασφάλιση, συνεχής εκπαίδευση σε νέα προϊόντα, ευκαιρία δυναμικής εξέλιξης καριέρας. Προφίλ υποψηφίου: Επιθυμητή ηλικία 25-45 ετών, πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ επιθυμητό (αλλά όχι απαραίτητο), γνώση χειρισμού Η/Υ. Θα αξιολογηθεί σοβαρά προηγούμενη προϋπηρεσία ή σπουδές σε πωλήσεις – Marketing. 8/4/2014 
37500Προγραμματιστές / Τεχνικοί Η/Υ, Δικτύων & TV - Απόφοιτοι Πληροφορικής - Γραφίστες - Τυπογράφοι - Video EditorOn Line Data στην Αθήνα Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Developer. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν υποχρεωτικά εμπειρία άνω των 4 ετών και πολύ καλές γνώσεις στις ακόλουθες τεχνολογίες: Υποχρεωτικά: VB.NET ή C# (.Net Framework 4 και άνω και Visual Studio 2010 και άνω), SQL SERVER (2000 - 2012), ASP.NET, HTML – HTML5, JavaScript, CSS. Επιθυμητά: WPF – WCF – Windows Services, iOS & Android Apps. Υποχρεωτικά: Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 7/4/2014 
37501Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι hellas online ΑΕ, περιοχή Αθήνα Κωδικός: FPRΑ 04-14. Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Senior Financial Planning & Reporting Analyst. Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ με κατεύθυνση τις Οικονομικές επιστήμες, 4 – 6 έτη εμπειρίας σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών, εμπειρία διαχείρισης ομάδας, άριστη γνώση MS Office Suite (MS Excel, MS PowerPoint), άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητά Προσόντα: Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο, εμπειρία διαχείρισης ERP πληροφοριακού προγράμματος, εμπειρία διαχείρισης συστήματος Hyperion. 7/4/2014 
37502Νομικοί Σύμβουλοι - ΔικηγόροιΔικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες στην ΑθήναΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στο Σύνδεσμος με την ένδειξη στο θέμα του e-mail «CV – KARATZAS 3». (πηγή: kariera.gr) Η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες αναζητά συνεργασία με δικηγόρο με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στους τομείς εξειδίκευσης της Δικηγορικής Εταιρείας Καρατζά & Συνεργάτες ή σε κάποιους από αυτούς (για περισσότερες πληροφορίες για τους τομείς εξειδίκευσης www.karatza-partners.gr). Πλήρης απασχόληση  7/4/2014 
37503Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι Eλληνική Εταιρεία στο χώρο του Φαρμακείου Κωδικός αγγελίας: Κ/Μ. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Eλληνική Εταιρεία στο χώρο του Φαρμακείου ζητά να προσλάβει Key Account Manager. Απαραίτητα προσόντα: Τριετής εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων (Ιδιαίτερα στο χώρο του φαρμακείου), επιθυμητή ηλικία έως 35 ετών, Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης εκπαίδευσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν, γνώση υπολογιστικών συστημάτων (Internet, Ms Office, κ.α.), δυνατότητα ταξιδιών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.  7/4/2014 
37454Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςΔικηγορικό γραφείο στο κέντρο της ΑθήναςΚωδικός αγγελίας : ΕΜΠ10 ή ΕΜΠ0. Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Δικηγορικό γραφείο προσλαμβάνει άμεσα υπαλλήλους για θέσεις διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Προφίλ υποψηφίου: Απόφοιτος Λυκείου/ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο θα εκτιμηθεί, καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας, πολύ καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, δυνατότητα πλήρους απασχόλησης. Με την ένδειξη στο Θέμα: ΕΜΠ10 εφόσον υπάρχει προϋπηρεσία, ΕΜΠ0 εφόσον δεν υπάρχει προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο 6/4/2014 
37455Χρηματοοικονομικοί - Ασφαλιστικοί σύμβουλοι - Διάφοροι σύμβουλοιΌμιλος Εταιρειών στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Όμιλος Εταιρειών επιθυμεί να συνεργαστεί με χρηματοοικονομικούς συμβούλους, για να ενταχθούν στο δυναμικό των πωλήσεων κεντρικού υποκαταστήματος στο Νομό Αττικής. Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: Πτυχίο Πανεπιστημιακής Σχολής, 23 - 45 ετών, εκπλήρωση Στρατιωτικών Υποχρεώσεων (άνδρες), οργανωτικές ικανότητες, ευχέρεια επικοινωνίας, εμπειρία σε εξωστρεφές περιβάλλον εργασίας. Προσφέρονται: Ελκυστικό σύστημα αμοιβών και bonus παραγωγικότητας, ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης, άριστο περιβάλλον εργασίας 6/4/2014 
37467Γυμναστές - Προπονητές - Δάσκαλοι χορού - Nαυγαγοσώστες Γυμναστήρια σε Γαλάτσι, Κάτω Πατήσια και Φωκ. ΝέγρηΠληροφορίες στο τηλέφωνο 210/2136711 (πηγή: xe.gr)Γυμναστήρια σε Γαλάτσι, Κάτω Πατήσια και στη περιοχή Φωκ. Νέγρη, ζητούν γυμναστές - τριες, με προϋπηρεσία, για μερική ή πλήρη απασχόληση. Παρέχεται μισθός βασικός και ασφάλιση ΙΚΑ  7/4/2014 
37459Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι Εισαγωγική Εταιρία Επαγγελματικών Καλλυντικών Χονδρικής Πώλησης στα Γλυκά Νερά Αναλυτικά η αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται Διευθύντρια Κέντρου Αισθητικής (Επαγγελματίας Αισθητικός). Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο αισθητικής ΤΕΙ, γνώση διαχείρισης μηχανημάτων laser, εμπειρία στις εφαρμογές μεσοθεραπειων, απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, επαγγελματισμός, εχεμύθεια, ικανότητα εργασίας με αποτελεσματικότητα, ισχυρές ικανότητες διαπραγμάτευσης και πώλησης, ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης, θετική ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα 5/4/2014 
37477Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΔιεθνής Όμιλος στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών στο Fax: 210-6845183 ή σε ηλεκτρονική μορφή εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) Διεθνής Όμιλος επιθυμεί να προσλάβει άμεσα 2 άτομα, προκειμένου να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις εργασίας Κεντρικής Επιχειρησιακής μονάδας στην Αθήνα. Aπαραίτητα προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, εκπλήρωση Στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους άνδρες), εξοικείωση σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προσφέρονται: Υψηλά Bonus Παραγωγικότητας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, δια βίου εκπαίδευση σε Ελλάδα & Εξωτερικό, σίγουρη καριέρα και εξέλιξη για τους ικανούς. 7/4/2014 
37478Προσωπικό Ασφαλείας - Φύλακες - Σωματοφύλακες - Συνοδοί Χρηματαποστολώνεταιρία G4S Secure Solutions Κωδ. SECA 04-14. τηλέφωνα επικοινωνίας: 2108839112, 2108839181. Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) ζητείται Προσωπικό Ασφαλείας για Υπηρεσίες Αεροδρομίων και Λοιπών Φυλάξεων. Απαραίτητα Προσόντα: Άδεια Security, απολυτήριο Λυκείου-ΤΕΣ-ΙΕΚ, καλή γνώση αγγλικών (Lower), καλή επικοινωνία, προσεγμένη εμφάνιση, καλή φυσική κατάσταση, ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις με ικανότητα Ι1. Επιπλέον: Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, ύψος 1,70+ για άντρες, 1,60 για γυναίκες, άδεια οδήγησης. Προσφέρονται: Ικανοποιητικός μισθός, πλήρη ασφάλιση, άριστο περιβάλλον εργασίας, συνεχή εκπαίδευση, Extra Ασφάλεια ζωής 7/4/2014 
37489 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνH Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας πολυεθνικής εταιρίας που εδρεύει στην περιοχή του Ασπρόπυργουκωδικός θέσης: 722/40337. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία και να στείλετε το βιογραφικό σας εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr) ζητείται Τεχνικός Σωληνώσεων/Pipe Technician. Προφίλ υποψηφίου: Αποφοιτος/η Τεχνικής Σχολής Πρακτικών Μηχανικών ή Σιβιτανιδείου, απαραίτητη εμπειρία τρία (3) – εφτά (7) έτη σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κάτοχος πιστοποίησης αντίστοιχου φορέα, βασική γνώση χειρισμού Η/Υ, βασικές γνώσεις ηλεκτρολογίας, συγκολλήσεων και συστημάτων αυτοματισμού θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, επικοινωνιακές δεξιότητες, κάτοχος διπλώματος Ι.Χ. αυτοκινήτου 7/4/2014 
37490Δημόσιες Υπηρεσίες - Υπουργεία - ΝΠΔΔ ΥπουργείωνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 24η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ν. Ευρυτανίας) Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά για την προκήρυξη και τις ειδικότητες που ζητούνται εδώ Σύνδεσμος (πηγή: dikaiologitika.gr)Ανακοίνωση για την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση των Τοιχογραφιών του Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο Δ.Δ. Βράχας Δήμου Φουρνά, Ν. Ευρυτανίας». Συνολικά θα προσληφθούν 7 άτομα  7/4/201423/4/2014
37491Δημόσιες Υπηρεσίες - Υπουργεία - ΝΠΔΔ ΥπουργείωνΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Ν. Κορίνθου)Παρακαλούμε όπως καλέσετε στο τηλέφωνο 27410 32630 για να ενημερωθείτε για την διορία υποβολής των αιτήσεων. Μπορείτε να διαβάσετε για την προκήρυξη εδώ Σύνδεσμος (πηγή: dikaiologitika.gr) Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, για τις ανάγκες του 1ου Υποέργου της ενταγμένης στο ΕΣΠΑ Πράξης «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου», η οποία θα εκτελεστεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη ΛΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο. Ειδικότερα ζητούνται: 1 ΠΕ Οικονομικού και 1 ΔΕ Σχεδιαστών  8/4/2014 
37482Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη τηςΚωδικός αγγελίας: LHA3213. Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά υποψήφιους που τους ενδιαφέρει να εργαστούν και να εξελιχθούν στον χώρο της ομορφιάς και των καλλυντικών για 8ωρη απασχόληση. Οι υποψήφιοι θα προωθούν προϊόντα γνωστής και ποιοτικής μάρκας καλλυντικών σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Προφίλ Υποψηφίου: Επιθυμητή προϋπηρεσία σε προώθηση καλλυντικών, σπουδές αισθητικής και μακιγιάζ, ευελιξία στην μετακίνηση εντός Αθηνών, ευχέρεια στην επικοινωνία, πελατοκεντρική αντίληψη 7/4/2014 
37483Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΕταιρεία ως προμηθευτής ηλεκτρικού ρεύματος, περιοχή Αθήνα Κωδικός αγγελίας: Β2Β. Αποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητούνται Εξωτερικοί Πωλητές. Ελάχιστα Προσόντα: Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, προϋπηρεσία στο χώρο των B2B, B2C, D2D πωλήσεων, πολύ καλή χρήση Η/Υ. Επιθυμητά προσόντα: Προϋπηρεσία στο χώρο της ενέργειας, προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος, ηγετικά προσόντα και ευχέρεια σε διαχείριση ομάδας. Κάτοχοι Τ.Π.Υ. θα έχουν προτεραιότητα. Παρέχονται: Συνεχή εκπαίδευση και υποστήριξη, δυνατότητες εξέλιξης, δυναμικό πακέτο αμοιβών και bonus 7/4/2014 
37484Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι Χρηματοοικονομική εταιρεία στην ΑθήναΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: aggeliopolis.gr)Ζητείται Διοικητικός Υπάλληλος για Χρηματοοικονομική εταιρεία στην Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση Αγγλικών, επιπλέον γλώσσες επιθυμητές, άριστη γνώση και χειρισμός Η/Υ και MS Office, Internet, επικοινωνιακές και Οργανωτικές ικανότητες, στρατηγική και δημιουργική σκέψη, εξειδικευμένες γνώσεις χρηματοοικονομικών και τραπεζικών θεμάτων θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και εταιρεία θα ληφθεί υπ’όψιν 7/4/2014 
37485Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςiNFODATA - EUROPAGES με έδρα την Αττική Ε-mail.: info@infodata.gr, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210/8103066 (πηγή: aggeliopolis.gr) Η iNFODATA - EUROPAGES με έδρα Αττική ζητά πωλητές-τριες διαφήμισης ή αντιπροσώπους Β2Β με αρμοδιότητες σε Β2Β πωλήσεις, ανάπτυξη και διαχείριση πελατολογίου. Απαραίτητα προσόντα: Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας, πολύ καλή γνώση της διαφημιστικής αγοράς, ικανότητα διαπραγμάτευσης, άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η σχέση εργασίας είναι αυτή του εξωτερικού συνεργάτη και η αμοιβή είναι Bonus με προμήθεια και Bonus 6/4/2014 
37487Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΕταιρεία στα Βριλήσσια Αττικήςαποστολή Βιογραφικών στο email infodata@otenet.gr, πληροφορίες στο τηλέφωνο 210/8103066 (πηγή: xe.gr)Παραγωγός διαφήμισης έχοντας γνώσεις και εμπειρία στο χώρο της προώθησης και διαφήμισης. Άριστη γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, την σύνταξη προσφορών, ευχέρεια στην επικοινωνία και καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Παρέχουμε υψηλά ποσοστά επί των πωλήσεων, διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική εξειδίκευση. Αποδοχές 1200€ 7/4/2014 
37479Πτυχιούχοι Επιστήμονες - Μεταπτυχιακοί - ΔόκτορεςΕισηγμένη Ελληνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία, στον κλάδο τροφίμων, με έδρα στην ΑττικήΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται Οικονομικός Αναλυτής, FP&A. Προφίλ υποψηφίου: Πτυχιούχος ΑΕΙ, με μεταπτυχιακό τίτλο σε Finance / Accounting ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, άριστη γνώση Ms Office (ιδιαίτερα Excel και PowerPoint), Business Objects ή άλλων reporting tools, άριστη γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανική επιχείρηση (κατά προτίμηση στον κλάδο των FMCG), σε αντίστοιχη θέση, ευχέρεια εργασίας σε δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον, με αυστηρά deadlines, αναλυτική σκέψη, Μεθοδικότητα, Ομαδικό πνεύμα  7/4/2014 
37461Στελέχη Επιχειρήσεων - Managers - Διευθυντές / Τμηματάρχες / Προϊστάμενοι Χρωστική Α.Ε., με έδρα το Κορωπί Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητείται Υπεύθυνος Υποστήριξης Πωλήσεων. Προσόντα: Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Marketing, πολύ καλή γνώση MS OFFICE. Επιθυμητή η γνώση του SolutionERP (CompakWIN), άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση σε βιομηχανική και εξαγωγική εταιρία πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ευχέρεια στη γραπτή και προφορική επικοινωνία, συνέπεια & ικανότητα απόδοσης σε πιεστικές συνθήκες εργασίας. 4/4/2014 
37504Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΌμιλος SATO, για την κεντρική έκθεση SATO στην Αττική Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)ζητούνται Σύμβουλοι Πωλήσεων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο Ανωτέρας / Ανωτάτης Σχολής, προϋπηρεσία σε πωλήσεις 2-4 έτη, κατά προτίμηση στο B2B, καλή γνώση Αγγλικών (προφορικός - γραπτός λόγος), πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows, Word, Excel, PowerPoint), δίπλωμα οδήγησης, επαγγελματικό προφίλ, ικανότητα σωστής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, ικανότητα προγραμματισμού & αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, πρωτοβουλία & εστίαση στο αποτέλεσμα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους 7/4/2014 
37505Υπάλληλοι τουριστικών επαγγελμάτων - Απόφοιτοι τουριστικών σχολών- ΞενοδοχοϋπάλληλοιΤαξιδιωτικά Γραφεία στην ΑθήναΑποστείλετε το βιογραφικό και το ΚΑΥΑΣ σας με θέμα (ΚΩΔ. Αγγελίας ΜΑΡ-02) εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr) Ζητούνται Στελέχη Marketing, άτομα με απαραίτητες γνώσεις Marketing, Κάτοχοι VOUCHER ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, και μεγάλη ικανότητα στην επικοινωνία προκειμένου να επανδρώσουν το τμήμα επικοινωνιών ταξιδιωτικών γραφείων στην Αθήνα.  7/4/2014 
37509Εμποροϋπάλληλοιεταιρεία RICHE beyond darkness, στην ΑθήναΜπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την αγγελία εδώ Σύνδεσμος (πηγή: skywalker.gr)Η εταιρεία RICHE beyond darkness, με ηγετική θέση στον χώρο φωτισμού, ζητά για άμεση πρόσληψη Διακοσμητή - Πωλητή καταστήματος. Απαιτούμενα προσόντα / προσωπικά γνωρίσματα: Θετική σκέψη, δεκτικότητα, αίσθημα ευθύνης, άριστη Γνώση Αγγλικών, γνώση Φωτισμού ή Επίπλου, Advance στις πωλήσεις με 2 έτη σε αντίστοιχη θέση, δυνατότητα εύστοχης επικοινωνίας και εμπορικής διαπραγμάτευσης, ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση και να αποδίδει, άρίστη γνώση υπολογιστών και προγραμμάτων Microsoft office 8/4/2014 
37494Υπάλληλοι Γραφείου-Ταμίες-Γραμματειακή υποστήριξη-Call Center-Εξυπηρέτηση πελατών-Υπάλληλοι ΥποδοχήςFirstCall S.A., στο ΜοσχάτοΤηλέφωνο Επικοινωνίας: 2103713700. Κωδικός αγγελίας: FCA02. Φαξ: 2103713800. Αποστολή βιογραφικών σε ηλεκτρονική μορφή εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητούνται Call Center Agent - Full Time. Η θέση έχει ως αντικείμενο εργασίας την τηλεφωνική ενημέρωση καθυστερήσεων πληρωμών σε τραπεζικά προιόντα. Εξερχόμενες κλήσεις. Απαραίτητα Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, γνώσεις χειρισμού Η/Υ, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Προσφέρονται: Σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, εισαγωγική και συνεχής εκπαίδευση, Bonus Παραγωγικότητας & επίτευξης στόχων, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 7/4/2014 
37514Πωλήσεις-Τηλεφωνικές πωλήσεις-Promotion-Δημόσιες σχέσεις-Επόπτες συνεργατών-Μηχανικοί πωλήσεων-Υπεύθυνοι Μarketing/ΔιαφήμισηςΕταιρεία Marketing στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών στο e-mail: Σύνδεσμος με κωδικό θέσης AE04 (πηγή: kariera.gr) Mία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στον χώρο του Communication Marketing και των πωλήσεων, ζητά άμεσα 5 Νέους/Νέες, να σταδιοδρομήσουν μαζί της και να στηρίξουν τα τμήματα Marketing , πωλήσεων & με την σωστή καθοδήγηση από την εταιρεία μας να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Αυτό που ζητάμε από έναν υποψήφιο είναι: Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες, ηγετικές και οργανωτικές ικανότητες, ευκολία να συνεργαστεί με μια ομάδα ανθρώπων απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα 9/4/2014 
37515 Πτυχιούχοι Τεχνικοί Επιστήμονες - Τεχνικοί οχημάτων - Διάφοροι τεχνικοί - Χειριστές μηχανημάτωνεταιρεία INVENTOR A.G. A.E. στην ΑθήναΑποστολή βιογραφικών εδώ Σύνδεσμος (πηγή: kariera.gr)ζητείται Μηχανολόγος Μηχανικός. Προσόντα: Απόφοιτη-ος ΑΤΕΙ Μηχανολογίας με κατεύθυνση στον ενεργειακό τομέα, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, πολύ καλή γνώση Αγγλικής & Γαλλικής γλώσσας, άριστες γνώσεις Η/Υ (Word, Excel, Outlook) Internet και μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media), άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες, διαχείρισης χρόνου και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εκτέλεσης παράλληλων εργασιών και αποτελεσματικής εργασίας, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, οργάνωση, αξιοπιστία, επαγγελματική συμπεριφορά 9/4/2014 
Σελίδες:
123


Εθνικής Αντιστάσεως 65, 12134, Περιστέρι
Τηλ.: 210 57 45 826, Fax: 210 57 59 547
e-mail: info@asda.gr
Copyright © 1997 - 2010